mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Yvette

  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันชอบไปโรงเรียนและการเรียนรู้มาโดยตลอด โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ ดิฉันยอมรับว่าตนเองเป็นพวกบ้าเรียนประเภทหนึ่ง ปัจจุบันดิฉันสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง และเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งลงเรียนวิชาแคลคูลัสในวิทยาลัยชุมชนโดยไม่รับหน่วยกิต ดิฉันชอบดูและชอบเล่นกีฬาด้วย อเมริกันฟุตบอลในฤดูใบไม้ร่วง บาสเก็ตบอลในฤดูหนาว เบสบอลในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนล้วนแต่เป็นกีฬาหลัก ๆ ที่ดิฉันชอบ ดิฉันชอบเล่นบาสเก็ตบอลและอัลทิเมตฟริสบี (การเล่นจานร่อนแบบหนึ่ง) ดิฉันเพิ่งย้ายกลับมาฝั่งตะวันตกเพื่ออยู่ใกล้ครอบครัว ดิฉันคิดถึงเพื่อน ๆ ที่อยู่แถบตะวันออกแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนกลับมาบ้านอีกครั้งในฝั่งตะวันตก

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันนึกไม่ออกว่าชีวิตดิฉันจะเป็นเช่นไรถ้าไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจแผนซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อเรา ทุกคนมีการทดลองในชีวิตที่แตกต่างกัน โดยผ่านการทดลองและประสบการณ์ของดิฉันเอง ดิฉันได้รับความรู้ว่าดิฉันเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้าและสักวันหนึ่งดิฉันจะได้อยู่กับพระองค์อีก ซึ่งนั่นช่วยให้ดิฉันมีพลังจำเป็นในการมีมานะบากบั่นเมื่อเผชิญเรื่องยาก ๆ

เรื่องราวส่วนตัว

ความรู้ของท่านเรื่องแผนแห่งความสุขเปลี่ยนแปลง/เกิดประโยชน์ต่อชีวิตท่านอย่างไร

การเข้าใจแผนแห่งความสุขช่วยให้ดิฉันรักษามุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต เราทุกคนต่างมีความคาดหวังและแผนสำหรับชีวิต ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว และเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนจึงง่ายที่จะรู้สึกท้อถอยและตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เมื่อชีวิตไม่ได้เป็นไปตามแผน ความรู้ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของดิฉันช่วยให้ดิฉันระลึกได้ว่าประสบการณ์ที่ยากลำบากนั้นกำลังช่วยดิฉันให้เป็นคนแบบที่พระองค์ทรงต้องการ ดิฉันอยากเป็นภรรยาและแม่มากกว่าสิ่งใดในชีวิต แต่ก็ยังไม่มีโอกาสนั้น บางครั้งเป็นเรื่องยากที่ต้องดูคนอื่นมีประสบการณ์ดังกล่าว แต่ความรู้ที่มีต่อแผนของพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้ดิฉันระลึกถึงพรที่พระองค์ประทานให้ เสริมสร้างศรัทธาและความหวังว่าสักวันหนึ่งดิฉันจะมีโอกาสนั้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

สิ่งหนึ่งที่ดิฉันชอบมากเกี่ยวกับการไปโบสถ์คือโอกาสรับใช้ จนกระทั่งไม่นานมานี้ ดิฉันมีโอกาสทำงานกับเด็ก ๆ ทุกสัปดาห์ที่โบสถ์ เราเพิ่มพูนความรู้ถึงแผนของพระผู้เป็นเจ้าร่วมกันขณะศึกษาพระคัมภีร์และเรียนรู้เพลงที่สอนถึงหลักธรรมต่าง ๆ ในความเชื่อของชาวมอรมอน ขณะนี้ดิฉันไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นอีกแล้ว แต่มีโอกาสพัฒนาทักษะทางเปียโนเมื่อรับใช้เป็นผู้เล่นดนตรีคนหนึ่งในคณะนักร้องประสานเสียง ดนตรีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดิฉันชอบใช้ในการแสดงความขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า