mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน vivian muñoz

  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นมอรมอน ดิฉันเกิดในครอบครัวแรกๆ ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศที่่สวยงามของดิฉัน ประเทศชิลี ตั้งแต่เป็นเด็กหญิงตัวน้อย ดิฉันเป็น “หนอนหนังสือ” ตัวยง นั่นคือ ดิฉันชอบค้นคว้าและรักที่จะหาความรู้อยู่เสมอ และต่อมาก็รักวิชาวิทยาศาสตร์และรักการศึกษาด้านการแพทย์ ดิฉันเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งชิลี ซึ่งจบการศึกษาเป็นแพทย์ และใช้เวลา 27 ปี ในการรักษาและป้องกันโรคที่ต้องทำงานด้านโภชนาการไปด้วย เช่นโรคอ้วน และเบาหวาน ดิฉันทำงานกับสถานีโทรทัศน์มากกว่าหนึ่งช่องเป็นเวลาประมาณ 15 ปี โดยเป็นผู้ร่วมสนทนาในโปรแกรมยามเช้า สอนผู้คนให้รู้จักการบำรุงเลี้ยงตนเองที่ดีขึ้น ทำให้หลายคนหันมาสนใจในเรื่องพวกนี้กันอย่างจริงจัง เป็นโอกาสอันดียิ่งที่ได้สอนหลักธรรมพระกิตติคุณ เกี่ยวกับวิธีดูแลร่างกายของเราดุจเป็นพระวิหาร เหมือนกับที่ได้เรียนจากคุณครูที่โบสถ์ เช่นเดียวกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสอน ดิฉันแต่งงานกับชายผู้ยอดเยี่ยม อดีตผู้สอนศาสนาของศาสนจักรในอาร์เจนตินา และเรามีลูกน่ารัก 7 คน หลานสองคน และหลานสาวคนเล็กอีกหนึ่งคนจะคลอดประมาณเดือนสิงหาคมปี 2015 ดิฉันมีความสุขอย่างล้นเหลือที่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร เป็นสิ่งประเสริฐสุดสำหรับดิฉันที่ได้รู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเราและเป็นแบบอย่างให้เราทำตาม…และได้รู้ว่าครอบครัวจะไม่สิ้นสุดลงเมื่อ “ตายจากกัน” --- แต่จะคงอยู่ได้ตลอดกาล!!! และดิฉันรู้วิธี!!!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เป็นพรของดิฉันที่เกิดมาในครอบครัวที่มีความจริงของพระกิตติคุณอยู่แล้ว ทำให้ก้าวแรกของดิฉันได้รับการนำทางจากแสงสว่างอันประเสริฐ ต่อมา ดิฉันได้รับการศึกษาจากโรงเรียนของศาสนาคาทอลิกทั้งหมดหลายปีด้วยกัน เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองที่ดิฉันเติบโตขึ้นมา (นั่นเป็นเหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่ให้ดิฉันลงทะเบียนเรียนที่นั่น) ด้านหนึ่งดิฉันคุ้นเคยกับศาสนาดังกล่าว ขณะที่อีกด้านหนึ่งดิฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ดิฉันสามารถค้นพบได้ด้วยตนเองด้วยความแน่ใจทุกประการว่า อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก และสิทธิอำนาจและความจริงอันบริบูรณ์ของพระองค์ พบได้ในศาสนจักรที่บิดามารดาสอนดิฉันมา ในใจของดิฉัน ดิฉันรู้สึกถึงคำตอบการสวดอ้อนวอน และพระผู้เป็นเจ้าทรงยืนยันต่อดิฉันว่านี่คือความจริงของพระองค์ และเป็นสถานที่ดีที่สุดที่ดิฉันควรอยู่และเลี้ยงดูลูกๆ ของดิฉัน

เรื่องราวส่วนตัว

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคุณอย่างไร

ตั้งแต่เป็นเด็กหญิงตัวน้อย ดิฉันมีประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับพระผู้รังสรรค์ของดิฉัน ผ่านการสวดอ้อนวอนส่วนตัว หลายครั้ง ดิฉันมีความรู้สึก ความคิด และสัมผัสได้ถึงสันติสุข การปลอบโยน และการนำทางเมื่อทูลขอความช่วยเหลือและคำตอบจากพระองค์สำหรับข้อกังวลต่างๆ ของดิฉัน ดิฉันนึกถึงเมื่อครั้งเป็นเด็กหญิงตัวน้อยในคืนที่มืดมิด ฝนตกและหนาวเย็นซึ่งดิฉันตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจสุดขีด ดิฉันสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา ทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงระงับความกลัวของดิฉัน และดิฉันรู้สึกสงบมากเมื่อรู้สึกว่าความกลัวจากไป ความรู้สึกอบอุ่นจะกลับมา รู้สึกสงบ และต่อมาก็รู้สึกปลอดภัย เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ใกล้ๆ ดิฉัน รู้สึกว่าพระองค์ทรงรู้จักดิฉันจริงๆ ดิฉันสำคัญต่อพระองค์ ทรงรักดิฉัน และปรารถนาจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ดิฉัน นั่นคือเหตุผลที่โดยผ่านพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงติดต่อกับดิฉันจริงๆ สำหรับทุกเรื่องที่ดิฉันทูลขอพระองค์ในศรัทธา อีกเรื่องก็คือ ทุกครั้งที่ทูลวิงวอนพระองค์ในความโศกเศร้าให้ช่วยหาของสำคัญมากสำหรับดิฉันที่หายไป ดิฉันจะกลับไปหาในที่เดิมที่เคยหามาแล้วอีกครั้งและหลายครั้งดิฉันพบของที่หายไปที่นั่นหลังจากทูลขอจากพระองค์ ในขณะที่ก่อนนั้นหาไม่พบ เมื่อดิฉันโตเป็นสาว ทุกครั้งที่พบชายหนุ่มที่น่าสนใจหรือรู้สึกพิเศษ ดิฉันจะแสวงหาการนำทางของพระบิดาบนสวรรค์ของดิฉัน เพื่อจะรู้ว่าพระองค์จะทรงช่วยดิฉันได้หรือไม่ให้พบคนที่ดีที่สุดที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และทุกครั้ง ดิฉันได้รับคำตอบ หลายครั้งตอบว่า “ไม่” แต่มีเพียงครั้งเดียวที่ตอบว่า “ใช่”!! และวันนั้นช่างเป็นวันที่แสนวิเศษอะไรเช่นนี้!

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ทุกวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ครอบครัวของเราจะตื่นแต่เช้าเพื่อไปโบสถ์ ที่นั่นเราต่อพันธสัญญาซึ่งเราทำไว้ในวันรับบัพติศมา นับเป็นเรื่องยอดเยี่ยมที่ทราบว่า ถึงแม้ในความเป็นจริงเราจะไม่ได้เจอกันบ่อยนัก แต่ก็ได้ทราบว่า แอนเดรียกับฟรานซิสโก ลูกของดิฉันซึ่งแต่งงานแล้ว ทำสิ่งเดียวกันในถิ่นที่อยู่ของพวกเขา และได้มีส่วนร่วมในเรื่องเดียวกับเราพร้อมลูกๆ ของพวกเขา เราเชื่อมโยงถึงกันเสมอ!!! ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ อกัสติน (อายุ 14) และเอลิซาเบธ (อายุ 16) จะตื่นขึ้นเตรียมตัวพร้อมเดินทางตั้งแต่ตีห้า เช่นเดียวกับที่พี่ๆ ของพวกเขาเคยทำเมื่อมีอายุเท่ากัน เพื่อไปเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์ (เซมินารี) เวลา 6 โมงเช้าที่โบสถ์ของเรา และจากที่นั่นก็ไปโรงเรียน (เหมือนกับที่ดิฉันเคยทำเมื่ออายุเท่ากัน เป็นเวลาสี่ปี!!!) ท่านจะรู้สึกปีติในจิตวิญญาณเมื่อได้ยินครูผู้ได้รับการดลใจสอนความจริงนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้้าสำหรับชีวิตของเรา และท่านจะได้รับคำตอบมากมายสำหรับข้อกังวลทุกประการของวัยรุ่น ซึ่งเป็นคำตอบนิรันดร์ ดิฉันนึกไม่ออกว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีศาสนจักร ความสุขส่วนใหญ่ของดิฉันในฐานะ ลูกสาว พี่สาว น้องสาว ภรรยา และมารดา เป็นส่วนที่ต้องขอบคุณต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้รับเป็นประสบการณ์ขณะพยายามดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์