mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Vasily Sapozhnikov

  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович

เกี่ยวกับฉัน

ผมมีกลุ่มดนตรี ผมและเพื่อนๆ ทำในสิ่งที่เรารัก เมื่อเร็วๆ นี้เราได้งานทำที่โรงละครซอร์ ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการทำงานที่นั่น แต่ผมต้องเรียนรู้อีกมากและผมมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้ว ผมรักการตกปลา ผมสามารถนั่งอยู่กับที่โดยจ้องมองทุ่นที่ติดอยู่กับสายเบ็ดประมาณ 12 ชั่วโมงและอาจดูเหมือนเป็นเวลาชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอง ผมรักพ่อและแม่ของผม ผมรักภรรยาของผม

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เพราะผมอยู่ที่นี่มีความสุขอย่างแท้จริง ผมไม่ได้หมายถึงว่าทุกขณะผมโบยบินด้วยความอิสระเสรีโดยไม่มีความกังวลในโลก ที่นี่มีความยุ่งยากมากมายและมีความรับผิดชอบหลายอย่าง แต่อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมเข้าใจว่าในงานของการทำให้ตนเองดีพร้อม ในความมุ่งมั่นที่จะใกล้ชิดครอบครัวและพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นนี้ คุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขแท้จริง อย่างไรก็ตามนี่เป็นเช่นนั้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมมีการเรียกในวอร์ดของผม ผมเป็นหัวหน้าเผยแผ่วอร์ด นี่เป็นการเรียกที่สำคัญมากในมุมมองของผม ผมช่วยผู้สอนศาสนาติดต่อกับคนใหม่ๆ ผมช่วยให้สมาชิกวอร์ดกับผู้สอนศาสนาทำงานด้วยกัน ผมเป็นผู้นำคณะนักร้องประสานเสียงของสเตคมอสโกด้วย นี่เป็นการเรียกที่น่าสนใจและยิ่งใหญ่มาก เราทุกคนเรียนรู้ที่จะร้องเพลงด้วยกัน แม้ว่าเมื่อก่อนคุณแยกเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้เลย พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งอัศจรรย์ในศาสนจักรของเราและผู้คนในคณะนักร้องประสานเสียงของเราเห็นสิ่งนี้โดยตรงผ่านการร้องเพลง!!!