mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Vanessa Wong

  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่มีคึกคักและสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของโลก—ฮ่องกง ดิฉันมีงานทำเหมือนพวกคุณส่วนใหญ่ ดิฉันชอบความสนุกสนานเหมือนทุกคน และดิฉันเป็นคนเดียวในครอบครัวที่เป็นสมาชิกศาสนจักรแอลดีเอส ดิฉันมีความสุขกับการร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆ ดูทีวี เดินเขา และออกไปช่วยคนอื่น ดิฉันรับใช้ผู้อื่นแบบเต็มเวลากับศาสนจักรแอลดีเอสเป็นเวลา 18 เดือน บางคนอาจพูดว่า "เธอควรใช้เวลาช่วงนั้นในการหางานสร้างรายได้แทนที่จะไปรับใช้ให้เสียเวลา" แต่ดิฉันเลือกไปรับใช้และช่วยผู้อื่นให้รู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด นั่นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตดิฉัน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ความเข้าใจและความรู้ที่ว่าคุณคือลูกพระผู้เป็นเจ้าสร้างความแตกต่างในชีวิตดิฉัน แม้บางครั้งคุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือขาดความช่วยเหลือ พระเจ้าทรงอยูที่นั่นเสมอสำหรับลูกๆ ของพระองค์แต่ละคน ดิฉันได้รับประจักษ์พยานเกี่ยวศาสดาพยากรณ์กับโจเซฟ สมิธและพระคัมภีร์มอรมอนโดยวางใจและศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า จากนั้นทำตามพระวจนะของพระองค์ เพื่อนแนะนำดิฉันให้รู้จักศาสนจักรขณะเรียนอยู่วิทยาลัย ก่อนหน้านั้นมีเพื่อนหลายคนพยายามช่วยให้ดิฉันเรียนรู้ แต่ความปรารถนาที่จะเรียนรู้คงอยู่ไม่นาน ดิฉันไม่ต้องการเข้าร่วมศาสนจักรเพราะเพื่อน วันหนึ่งขณะคุยกับเพื่อนและฟังเพลงชื่อ "ฉันต้องค้นหาว่าฉันคือใคร" ดิฉันรู้สึกมีสันติสุขและอบอุ่นในใจ และรู้สึกว่าเราทุกคนเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกัน เพื่อนบอกดิฉันว่านั่้นคือพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า หลังจากคืนนั้นดิฉันต้องการรู้สึกถึงพระวิญญาณอีก จึงเริ่้มไปโบสถ์ ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวทุกวัน สวดอ้อนวอนทุกวัน และถามคำถาม ดิฉันพบความรู้สึกสงบอย่างต่อเนื่องนี้และรู้ว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันรู้ว่าศาสนจักรของพระคริสต์ได้รับการฟื้นฟูโดยพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมรักผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันพยายามเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัว ไม่บ่น และนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วย ขณะนี้ดิฉันรับใช้ในองค์การสำหรับเด็กในศาสนจักร องค์การนี้เรียกว่า ปฐมวัย ดิฉันวางแผน มีส่วนร่วม และจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อช่วยให้พวกเขาเป็นชาวคริสต์ที่ดีขึ้น เป็นประชาชนที่ดีขึ้น เป็นเด็กที่ดีขึ้น และเป็นผู้นำในอนาคตของชุมชน ขอบอกว่าดิฉันไม่ใช่ครูที่ดีที่สุด ไม่ได้รับการฝึกมาให้มีอาชีพนี้ ทั้งไม่ได้มีแนวคิดอะไรมากมายเกี่ยวกับการดูแลและสอนเด็กๆ ดิฉันรู้แต่เพียงว่าขณะพยายามรับใช้และช่วยเหลืออย่างดีที่สุด ดิฉันชื่นใจและพระเจ้าทรงจัดหาสิ่งจำเป็นเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ