mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Luis Vance T.

  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นพ่อของลูกแสนสวยสองคน ผมชอบดูกีฬา และผมเป็นคนที่สนใจการเมืองมาก โดยมีถิ่นฐานเดิมมาจากแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ผมย้ายไปวอชิงตัน ดี.ซี เมื่อ 10 ปีที่แล้วเพื่อทำงานในรัฐบาลกลาง ผมชอบมองเจาะลึกระบบการเมืองของสหรัฐ และภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในบทบาทของผม ผมได้รับปริญญาโทสาขาความมั่นคงแห่งชาติขณะทำงานเต็มเวลาและสร้างครอบครัวไปด้วย ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยการสนับสนุนจากภรรยาและพระบิดาบนสวรรค์ ผมจึงทำสำเร็จ เวลานี้ผมเพียงแต่พยายามดูแลครอบครัวของผมอย่างดีที่สุด

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมรู้จักกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่ออายุ 12 ขวบ แม้ว่าจะอายุน้อย แต่ผมเข้าหาพระผู้เป็นเจ้าโดยการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้ทรงตอบผมว่าหลักธรรมและหลักคำสอนต่างๆ ที่ผมกำลังเรียนรู้เป็นความจริงหรือไม่ โดยผ่านพยานที่แน่นอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมได้รับคำตอบว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริง นับแต่นั้นผมแข็งขันในศาสนจักรเรื่อยมา แม้ว่าความสุขและการท้าทายต่างๆ ของชีวิตจะมีขึ้นมีลงเสมอแต่ปีติที่ผมประสบเมื่อผมรักษาพระบัญญัติและปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดก็เพิ่มพูนขึ้นไม่ขาดสาย การเป็นมอรมอนเป็นมากกว่าการเข้าการประชุมที่โบสถ์ทุกสัปดาห์ – ผมเป็นมอรมอนเพราะพระกิตติคุณช่วยได้อย่างแท้จริงให้ผมเข้าใจว่าผมเป็นใคร ผมรู้ว่าเหตุใดผมจึงอยู่ที่นี่ ผมมาจากที่ไหน และผมจะไปที่ไหน ความจริงเหล่านี้ทำให้ผมและครอบครัวมีพลังที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มเปี่ยมมากขึ้น สิ่งนี้ไม่อาจประเมินค่าได้เลย

เรื่องราวส่วนตัว

โปรดอธิบายว่าการสวดอ้อนวอนมีบทบาทในชีวิตท่านอย่างไร

การสวดอ้อนวอนมีบทบาทในชีวิตผมอย่างมาก ผมกับครอบครัวสวดอ้อนด้วยกันทุกวัน การทำเช่นนี้เปิดโอกาสให้เรามารวมกันต่อพระพักตร์พระเจ้า เมื่อเราบรรยายความคิดและข้อกังวลใจต่างๆ ในการสวดอ้อนวอน เราใกล้ชิดกันมากขึ้นและฟื้นฟูศรัทธาที่ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดเราต่างก็ได้รับผลประโยชน์มากมายจากพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักและห่วงใยเรา การสวดอ้อนวอนช่วยเตือนให้ผมรู้ว่าสิ่งใดในชีวิตที่สำคัญอย่างแท้จริง และช่วยมอบประสบการณ์ทางวิญญาณที่เชิดชูจิตวิญญาณให้แก่เรา การสวดอ้อนวอนยังทำให้เราสามารถเปิดหน้าต่างพรจากฟ้าสวรรค์แทนผู้ที่เราห่วงใยอีกด้วย ตลอดวันผมพยายามสวดอ้อนวอนในใจ การทำเช่นนี้ช่วยให้ผมเป็นคนดีขึ้นและได้รับพรง่ายขึ้น ช่างอบอุ่นใจที่รู้ว่าไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนหรือจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัว ผมสามารถสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ได้เสมอ ผมไม่ได้อยู่เพียงลำพังจริงๆ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

วิธีหนึ่งของการดำเนินชีวิตตามความเชื่อของผมคือการอาสารับใช้ในศาสนจักร – ตัวอย่างเช่น ผมเป็นครูโรงเรียนวันอาทิตย์ ปีนี้เราศึกษาพันธสัญญาเดิม ผมรู้สึกดีที่ได้เรียนรู้กับครอบครัววอร์ด (ที่ประชุม) ของเรา นอกจากนี้ผมยังไปเยี่ยมครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวตามบ้านทุกเดือน ทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นและช่วยทำให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับความช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาเพียรพยายาม ผมกับภรรยาและลูกๆ เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของศาสนจักรอย่างสม่ำเสมอ และพยายามให้วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการพักผ่อน เหนือสิ่งอื่นใดคือผมดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยซื่อสัตย์ในทุกสิ่งและพยายามให้เกียรติพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ในทุกการกระทำ