mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน 智子 (Nakamura Tomoko)

  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko

เกี่ยวกับฉัน

โดยผ่านอิทธิพลดีของคุณพ่อคุณแม่ที่รักดนตรี ดิฉันเติบโตมากับการฟังเพลงคลาสสิกตั้งแต่ยังเล็ก ดิฉันชอบภาพยนตร์และละครเช่นกัน โดยอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้ทำให้ดิฉันคุ้นเคยกับดนตรีประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย และมักจะมีเสียงดนตรีอยู่ด้วยเสมอในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ดิฉันจะเป็นครูสอนเปียโน แต่การเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นทำให้ดิฉันขยายความสามารถออกไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านละครเพลง คณะนักร้องประสานเสียง อองซองเบลอ ระฆังดนตรี และการสอนร้องเพลง รวมถึงงานอาสาสมัครด้วย ดิฉันมีงานรัดตัว แต่การที่ครอบครัวเข้าใจและให้ความร่วมมือก็ช่วยได้มากจริงๆ จากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งงานอดิเรกและงานอาสาสมัคร ทำให้ดิฉันรู้สึกถึงปีติที่เกิดจากดนตรี

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

แม้จะมีศาสนจักรต่างๆ มากมาย แต่สำหรับดิฉันศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือศาสนจักรที่สอนดิฉันเกี่ยวกับความรักของพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูตลอดจนการดำรงอยู่จริงของทั้งสองพระองค์ ดิฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้ามาในศาสนจักรของพระเจ้าหลังจากสวดอ้อนวอนส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลานานและเกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเมื่อรู้สึกอบอุ่นในใจ โดยผ่านคำสอนของศาสนจักรดิฉันเรียนรู้จุดประสงค์และเหตุผลของการดำเนินชีวิต และดิฉันได้รับคำตอบที่ชัดเจนต่อคำถามเหล่านี้ พระเยซูทรงรักเราแต่ละคน บางครั้งพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้เราเติบโตโดยประทานการทดลองแก่เรา นอกจากนี้ยังมีคำสอนอื่นๆ อีกมาก เช่น รักพระผู้เป็นเจ้า รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง การเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และระมัดระวังเรื่องความหยิ่งจองหอง ดิฉันมีความอ่อนแอมากมาย บางครั้งดิฉันรู้สึกเศร้าใจ แต่ดิฉันมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่มั่นคงและเรียนรู้ต่อไปโดยไม่ยอมแพ้

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ทุกวันอาทิตย์ดิฉันไปโบสถ์กับทุกคนในครอบครัว ที่โบสถ์ ดิฉันไม่เพียงมีปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้นแต่กับคนอื่นๆ อีกมากมายด้วย จวบจนปัจจุบันนี้ดิฉันเคยรับใช้ในฝ่ายประธานและเป็นครูในชั้นเรียนสำหรับเด็ก (อายุ 1–12 ขวบ) ชั้นเรียนสำหรับเยาวชน (อายุ 13–17 ปี) และชั้นเรียนสำหรับสตรีอายุ 18 ปีขึ้นไป ดิฉันได้ใช้พรสวรรค์ที่มี และได้เพิ่มพูนพรสวรรค์ของดิฉันด้วยการเป็นผู้อำนวยเพลงในคณะนักร้องประสานเสียงและละครเพลง ฯลฯ ขณะนี้ดิฉันกำลังสอนพระกิตติคุณให้เยาวชน–วัยมัธยมต้น ในช่วงเวลาว่างระหว่างสัปดาห์ดิฉันจะฝึกซ้อมกับคณะนักร้องคอรัสของศาสนจักรและไปเยี่ยมสอน ด้วยการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายเช่นนี้ ดิฉันพบว่าตนเองเป็นผู้เรียนรู้คนหนึ่งและได้รับการสอนจากคนเหล่านั้นมากกว่าที่ดิฉันสอนพวกเขา และดิฉันขอบคุณสำหรับสิ่งนี้ โดยผ่านพระกิตติคุณ (ได้แก่ การสอนที่ยอดเยี่ยมของศาสนจักร) ดิฉันจะพัฒนาความรักเฉกเช่นความรักของพระเยซูต่อไป ดิฉันต้องการแสดงออกถึงปีติและพลังของดิฉันที่จะดำเนินชีวิตผ่านเสียงดนตรีต่อไป