mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Tom

  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นชาวอเมริกันรุ่นแรกของครอบครัว เป็นลูกชายของพ่อแม่ชาวจีนที่เกิดในฟิลิปปินส์ ผมเคยอาศัยอยู่ที่นิวยอร์ก มะนิลา เคมบริดจ์ประเทศอังกฤษ เคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ หุบเขาซิลิคอน ยูทาห์ และเขตลอสแองเจลิส ผมได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตสาขาชีวฟิสิกส์เชิงคำนวณ ผมแต่งงานแล้ว และเรามีลูก 3 คนที่ทำให้เราเปล่งรัศมีอย่างเต็มภาคภูมิ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เพื่อนที่ดีของผมคนหนึ่งจากบัณฑิตวิทยาลัยแบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอนกับผมพร้อมกับบอกว่าเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า - พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ ผมตัดสินใจเก็บมาคิดอย่างจริงจัง หลังจากปล่อยให้สมองซีกซ้ายใคร่ครวญคำถามสำคัญข้อนี้หลายเดือน – อันเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ผมรู้สึกผิดแทบทุกวัน - ในท้ายที่สุดผมก็ได้ทำตามคำแนะนำให้ “ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า…ว่า​เรื่อง​เหล่า​นี้​จริง​หรือไม่…ด้วย​ใจจริง, ด้วย​เจตนาแท้จริง” ผมประหลาดใจที่ได้รับคำตอบชัดเจน พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนจริงๆ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมนึกไม่ค่อยออกว่ามีอะไรในชีวิตที่ไม่ได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากศาสนาของผม