mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Sunday

  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi

เกี่ยวกับฉัน

ผมชื่อซันเดย์ ผมเกิดที่ไนจีเรียแต่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ออสเตรีย ผมทำงานเป็นบุรุษพยาบาล สาขาที่ผมทำคือเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ผมชอบทำงานกับคนสูงอายุและผมมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือพวกเขา งานอดิเรกของผมคือเต้นซัลซ่า เดินใช้ไม้ค้ำยันแบบนอร์ดิค และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ผมแต่งงานแล้ว มีลูกชายหนึ่งคน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเลือกเป็นมอรมอนเพราะพระกิตติคุณที่แท้จริงและเพราะข้อเรียกร้องของมาตรฐานสูงด้วย เมื่อผมพบผู้สอนศาสนาผมไม่เคยอยากฟังพวกเขา แต่วันหนึ่งผมตัดสินใจอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและผมสัมผัสถึงพระวิญญาณ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป้นเจ้า ตอนนั้นผมกลับจากโรงเรียนและกำลังหาอะไรอ่านเป็นภาษาอังกฤษเพราะที่โรงเรียนใช้ภาษาเยอรมันและตลอดทั้งวันทุกอย่างเป็นภาษาเยอรมัน ผมติดนิสัยนั่งอ่านหนังสือนาน ๆ ผมพบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งในห้องและนั่งลงอ่านนานกว่าชั่วโมงครึ่ง จากนั้นผมรู้สึกปวดเมื่อย และก็รู้สึกตัวว่านั่งนานเกินไป ผมจึงลุกขึ้นและนึกถึงสิ่งที่ผมอ่าน ไม่ถึงสิบนาทีต่อมาผู้สอนศาสนาโทรศัพท์หาผมและบอกว่าพวกเขาอยู่แถวนี้และอยากมาทักทาย ผมจึงเชิญผู้สอนศาสนามาที่บ้านเพราะผมมีเรื่องจะบอกพวกเขา ผู้สอนศาสนามาและผมเล่าเรื่องนี้ให้พวกเขาฟัง ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสัมผัสหัวใจของคุณ

เรื่องราวส่วนตัว

โปรดบอกเล่าความรู้สึก/ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ

โจเซฟ สมิธเป็นเด็กหนุ่มผู้อยากรู้จักพระกิตติคุณที่แท้จริง ท่านจำสิ่งที่เขียนในพระคัมภีร์ไบเบิลได้ “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคน” ท่านถามพระผู้เป็นเจ้าและได้รับคำตอบให้แก่คำถามของท่าน นี่เป็นความจริงกับเราเช่นกัน ถ้าเรามีคำถามขอให้เราถามพระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานสติปัญญาให้แก่มนุษย์ทั้งปวง ผมอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและสวดอ้อนวอนเพื่อถามว่านี่คือเรื่องจริงหรือไม่ ผมได้รับคำตอบว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง ผมเชื่อว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า โดยผ่านทางท่านเราได้รับหลักคำสอน ชีวิตของท่านสั้นแต่ท่านทำสิ่งวิเศษมากมาย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

เมื่อผมเข้าร่วมศาสนจักร ผมได้รับการต้อนรับอย่างดีจากสมาชิกและเริ่มเรียนหลักคำสอนของศาสนจักร การเรียกแรกของผมคือสอนเด็กปฐมวัย การสอนเด็กปฐมวัยทำให้ผมเรียนรู้หลายสิ่งเพราะเด็ก ๆ รู้หลักคำสอนมากกว่าผม หลายปีผ่านไปผมได้รับเรียกเป็นเลขานุการของเยาวชนชาย การเรียกนี้ทำให้ผมรู้จักมาตรฐานของศาสนจักร หลายปีต่อมาผมได้รับเรียกเป็นเลขานุการในองค์การชาย ซึ่งผมรับใช้กับสมาชิกที่เกิดในศาสนจักร ในการเรียกนี้ผมได้เรียนรู้วิธีสอนประจำบ้าน ตลอดจนการช่วยเหลือและรับใช้สมาชิกแต่ละคนในวอร์ดของผม หลายปีต่อมาผมได้รับเรียกให้รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งให้แก่ประธานองค์การชาย ในการเรียกนี้ผมได้มีโอกาสไปพระวิหารเป็นครั้งแรก หลังจากหนึ่งปีครึ่งผ่านไปผมได้รับเรียกเป็นประธานองค์การชายของวอร์ด ทำให้ผมได้รู้จักสมาชิกทุกคนในวอร์ดและได้รับใช้พวกเขา เราทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย ประสบการณ์หนึ่งที่ผมมีระหว่างช่วงเวลานี้คือช่วงกิจกรรมคืนวัฒนธรรมที่เราพบว่าสมาชิกเรามาจากหลายประเทศทั่วโลก หลายปีต่อมาผมได้รับเรียกเป็นอธิการ ผมพยายามอย่างดีที่สุดในการขยายการเรียกโดยรับใช้สมาชิก ช่วยเหลือ สอน ประกาศพระกิตติคุณ และไม่ลืมครอบครัวของผม