mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Sterling

  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon

เกี่ยวกับฉัน

สวัสดีครับผมชื่อ สเตอร์ลิงก์ ผมเป็นชาวยุโรป/เมารี ผมกับภรรยามีลูก 3 คน ทุกคนเติบใหญ่และย้ายออกจากบ้านไปแล้ว ปัจจุบันเรามีเพียงสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ด้วย เราเป็นเจ้าของกิจการและดูแลร้านซ่อมเครื่องยนต์เล็กๆ ในตัวเมือง ซึ่งทำให้เรายุ่งมากตลอดเวลา ผมชอบงานชุมนุมครอบครัว ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการรับประทานอาหาร เมื่อถึงคราวของผม ผมชอบเตรียมอาหารพื้นเมืองแบบเมารีแฮงกีสำหรับเครือญาติและมิตรสหายทุกครั้งไป และผมยังชอบตั้งค่าย พักผ่อน ล่าสัตว์และรวมตัวกันในกิจกรรมกลางแจ้งดีๆ อีกด้วย ผมชอบซ่อมแซมรถยนต์อเมริกันโบราณและขับไปเรื่อยๆ ผมชอบแข่งขันจักรยานถนน ผมชอบการฝึก ความเร็ว และความท้าทายจากงานที่ผมเข้าร่วม ผมเต้นบอลรูมทุกสัปดาห์และผมชอบเต้นรำกับภรรยามาก

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

คุณแม่ของผมเป็นสมาชิกศาสนจักรรุ่นที่สองของครอบครัว ท่านแนะนำพระกิตติคุณให้คุณพ่อของผม ผมจึงเรียนคำสอนของพระกิตติคุณตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ขณะเติบโตในพระกิตติคุณ ผมพัฒนาความเข้าใจถึงความสำคัญของคำสอนของพระเยซูคริสต์ ผมยังคงดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การทำเช่นนั้นทำให้ภรรยาของผมรู้จักกับพระกิตติคุณ และเราได้เลี้ยงดูครอบครัวในพระกิตติคุณ พระกิตติคุณให้โอกาสผมรับใช้ ที่จะเป็นสามีและพ่อที่ดีขึ้น ยอมรับหน้าที่รับผิดชอบและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิญญาณ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมมีโอกาสมากมายในการรับใช้ผู้คนในศาสนจักรและในชุมชนผ่านทางโครงการรับใช้ต่างๆ หรือแม้แต่ทางธุรกิจของผมในฐานะช่างยนต์ โดยการระดมทุนหรือการให้ทุนอุปถัมป์ โดยการสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่นและโรงเรียนอนุบาลต่างๆ ผมชอบรับใช้ผู้ที่ผมไปเยี่ยมผ่านงานสอนประจำบ้าน และในการเรียกของผมโดยให้คำแนะนำผ่านการเป็นผู้พูดที่โบสถ์ ผมชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ศาสนจักรจัดขึ้น ผมพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้คนที่ผมพบปะในแต่ละวันโดยดำเนินชีวิตตามความเชื่อของผม