mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Jingyi Shi 石靜怡

  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นนักหนังสือพิมพ์ ดิฉันเขียนเกี่ยวกับข่าวท่องเที่ยวและอาหารในเวบไซต์ การสัมภาษณ์ในทุกวันทำให้ดิฉันรักชีวิตของฉันอย่างมาก ดิฉันมีโอกาสมากมายที่จะไปที่ร้านอาหารต่างๆ และลองชิมอาหารทุกชนิด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระคำของพระเจ้าที่ทำให้ชีวิตทางวิญญาณของดิฉันบริบูรณ์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันไปที่โบสถ์ของนิกายเพรสไบทีเรียนกับเพื่อนบ้านเมื่อดิฉันเป็นเด็ก ผู้สอนศาสนาแอลดีเอสมาที่บ้านเมื่อดิฉันอาุยุสิบสองปี พี่สาวของดิฉันเริ่มศึกษาบทเรียนพระกิตติคุณและขอให้ดิฉันศึกษาด้วย นักเทศน์ของนิกายเพรสไบทีเรียนบอกดิฉันบางสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับนิกายแอลดีเอส ตอนนั้นดิฉันรู้สึกสับสนมาก ถึงแม้ว่าดิฉันอายุเพียงสิบสองปี ผู้สอนศาสนายังคงเชื้อเชิญให้ดิฉันสวดอ้อนวอนเพื่อที่จะรู้ว่าศาสนจักรเป็นความจริงหรือไม่ คืนหนึ่ง ดิฉันคุกเข่าเและสวดอ้อนวอน น้ำตาไหลอาบหน้าของดิฉัน ดิฉันทูลพระบิดาบนสวรรค์ว่า ข้าพระองค์อยากไปโบสถ์ของพระองค์ ขอทรงโปรดทำให้ข้าพระองค์รู้ว่าควรทำอย่างไร วันต่อมา ดิฉันไปที่โบสถ์แอลดีเอสเพื่อเข้าร่วมการประชุมศีลระลึก ดิฉันร้องเพลง ซึ่งมีเนื้อร้องว่า “สิ่งนี้เป็นความจริง” ในเวลานั้น ดิฉันรู้ในใจของดิฉันว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของดิฉัน ดิฉันขอบคุณผู้สอนศาสนาที่ได้ช่วยให้ดิฉันได้รับประจักษ์พยาน ถึงแม้ว่าดิฉันจะยังอายุน้อย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ที่โบสถ์ มีโอกาสมากมายที่จะรับใช้ เพราะการรับใช้เหล่านี้ทำให้ดิฉันเรียนรู้และเติบโต และช่วยให้ดิฉันไม่เห็นแก่ตัว โดยการช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้าดิฉันรู้ว่าดิฉันสามารถทำทุกสิ่งได้ ดิฉันรู้ว่านี่เป็นงานของพระองค์