mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Sherri Patterson McRae

  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นคุณแม่ลูกห้า ลูกชายสามคนกับลูกสาวสองคน ดิฉันมีลูกที่หูได้ยินสี่คนและลูกชายหูหนวกหนึ่งคน! ดิฉันมีสามีที่น่าทึ่งซึ่งพยายามเอาใจดิฉันไม่รู้จบ!! ดิฉันเป็นคุณยายของหลานสามคนกับอีกสองคนที่กำลังจะเกิด! ดิฉันเล่นเทนนิสที่สมาคม ALTA กับกลุ่มสตรีที่ยอดเยี่ยม เทนนิสเป็นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันโปรดปราน แต่การแข่งขันแบดมินตันครอบครัวอยู่ในระดับสูสีกับเกมแข่งขันเทนนิสกับเด็กผู้หญิงเลยทีเดียว ดิฉันชื่นชอบการอบขนมและลองสูตรใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน ดิฉันชอบเอาใจครอบครัวด้วยของหวานใหม่ๆ ดิฉันชอบจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสุข ดิฉันสนุกกับการสอนชั้นเรียนภาษามือที่บ้านสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนหูหนวกหรือหูไม่ค่อยได้ยิน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะดิฉันเกิดในศาสนจักรนี้ ดิฉันรู้สึกว่านี่คือพรที่ได้รับบัพติศมาเมื่ออายุแปดขวบ แต่ความจริงคือ เราทุกคนเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระกิตติคุณของพระองค์และต้องได้รับประจักษ์พยานของตนเองถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ เมื่อดิฉันกำลังอ่านพระคัมภีร์หรือฟังผู้พูดที่โบสถ์ ความรู้สึกอบอุ่นภายในใจทำให้รู้ว่าดิฉันกำลังติดตามพระองค์ ดิฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราในสมัยนี้มากเท่าที่ทรงรักคนในสมัยโบราณ การมีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลกในปัจจุบันเป็นลักษณะสำคัญอย่างมากของศาสนจักรนี้ ดิฉันรู้ว่าประธานมอนสันบอกเราถึงสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรารู้และทำ นั่นเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลต่อดิฉันมากทีเดียว! นอกจากนี้ ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับเมื่อบัพติศมาเป็นของประทานยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดิฉันเคยได้รับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนและทรงนำทางดิฉันตราบเท่าที่ดิฉันมีค่าควร ของประทานนี้เป็นพรแก่ชีวิตดิฉันมากมายในการเตือน ให้กำลังใจ ยกระดับจิตใจ และนำทางการกระทำของดิฉัน ดิฉันรู้ว่านี่คือศาสนจักรของพระองค์ ดิฉันรู้เพราะดิฉันรู้สึกได้จากส่วนลึกข้างใน ดิฉันได้รับการยืนยันทุกครั้งที่โอบกอดลูกๆ กล่าวคำสวดอ้อนวอน หรือฟังผู้รับใช้คนหนึ่งของพระองค์สอนหลักธรรมที่ถูกต้อง ดิฉันรักครอบครัวของดิฉันและรู้ว่าเราสามารถอยู่ด้วยกันในนิรันดรหากเราเชื่อฟังในชีวิตนี้ ดิฉันรักครอบครัวของดิฉันเองมากเท่าใด พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรามากยิ่งกว่า ความรู้นี้เป็นพรแก่ชีวิตดิฉันและให้พลังที่จำเป็นต่อการมีความสุขของดิฉัน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันพยายามดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยการสอนหลักธรรมพระกิตติคุณให้ครอบครัว ดิฉันอยากให้ลูกๆ เรียนรู้ว่าการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ของเรานั้นไม่ใช่ข้อจำกัด แต่นำความสุขและความสงบที่แท้จริงมาให้ การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวและการใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา ขณะที่เราเผชิญการทดลองและอุปสรรคในชีวิตนี้ เรารู้สึกสบายใจที่รู้ว่าเราไม่เคยเดียวดายและสามารถค้นพบคำตอบให้แก่ข้อสงสัยของเราได้โดยการศึกษาพระคัมภีร์ ดิฉันรับใช้ที่โบสถ์ด้วยการดูแลให้แน่ใจว่าสมาชิกหูหนวกมีล่ามเสมอเมื่อพวกเขาต้องการ น่าสบายใจมากที่รู้ว่าพระเจ้าทรงจัดหาวิธีเรียนรู้พระกิตติคุณให้บุตรธิดาทุกคนของพระองค์ ดิฉันยินดีรับใช้ด้วยวิธีนี้และให้โอกาสผู้อื่นรับใช้พี่น้องที่หูหนวกของเราเช่นกัน