mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Shawni

  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นภรรยาและแม่ของลูกห้าคน—ลูกชายหนึ่งตามด้วยลูกสาวสี่คน ดิฉันเฝ้ารอการเป็นแม่มาชั่วชีวิต และดิฉันได้เป็นสมใจ ดิฉันพยายามเป็นแม่ให้ได้อย่างใจหวัง ดิฉันเป็นผู้สนับสนุนตัวยงในการดำเนินชีวิตด้วยปีติของความเป็นแม่ ดิฉันชอบเขียนความคิดและแนวคิดของดิฉันบนบล็อก (71toes.blogspot.com) ดิฉันชอบถ่ายรูปด้วย และถึงแม้จะเลิกถ่ายรูปมาสองปีแล้วเมื่อเห็นว่าอาชีพนี้ดึงเวลาจากครอบครัวมากเกินไป แต่ดิฉันยังคงชอบมากเมื่อลูกๆ จะเป็นแบบให้

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเติบโตในครอบครัวที่เข้มแข็งในศาสนามอรมอน ดิฉันขอบคุณที่บิดามารดาสอนดิฉันให้รักพระผู้ช่วยให้รอดและพยายามทำอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ ดิฉันขอบพระทัยสำหรับหลักธรรมที่ดิฉันเชื่อ ศรัทธาของดิฉันช่วยดิฉันตัดสินใจในเรื่องยากๆ ดิฉันรู้สึกผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะทราบว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นและทรงห่วงใยดิฉัน

เรื่องราวส่วนตัว

ความหวังคืออะไรและคุณหวังอะไร

ดิฉันเรียนรู้มากมายเกี่ยวความหวังตลอดสองสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่แพทย์วินิจฉัยว่าลูกสาวดิฉันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ที่พบไม่บ่อย ดิฉันมักจะเข้าใจคนที่หัวใจสลายเพราะลูกมีปัญหาสุขภาพ แต่ไม่คิดเลยว่าตนเองจะประสบปัญหาเหล่านี้ เมื่อแพทย์วินิจฉัยลูกสาว ดิฉันเกิดความรู้สึกว่างเปล่า แต่พอนึกย้อนกลับไป ดิฉันรับรู้ถึงพลังและความผูกพันที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะเรามีความหวังสำหรับอนาคต ดิฉันรับรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพาดิฉันผ่านช่วงยากที่สุดมาได้และการทดลองทำให้เราเข้มแข็งขึ้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ครอบครัวเราไปโบสถ์ (พิธีนมัสการ) ทุกวันอาทิตย์ เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันทุกเช้าก่อนไปโรงเรียน เราสวดอ้อนวอนด้วยกัน ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามศาสนาอย่างที่เราเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการ เตือนเราให้ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นและรักเช่นพระคริสต์ทรงรัก อีกทั้งช่วยให้เราไม่ตัดสินผู้อื่นและรักคนรอบข้างอย่างที่พวกเขาเป็น