mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Sergio

  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez

เกี่ยวกับฉัน

ผมเติบโตขึ้นมาในทางตอนใต้ของเม็กซิโกและมาเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐเมื่อสิบปีที่แล้ว ระหว่างนั้นผมพบผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมและแต่งงานกับเธอและเรามีลูกน่ารักด้วยกันสี่คน เรามีความสุขกับทุกวินาทีที่เราใช้เวลาด้วยกันเป็นครอบครัว ผมชอบเล่นกับลูกไปออกเดทกับภรรยา ดูอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยและฟุตบอลระดับโลก ผมชอบเรียนรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ ตั้งแต่ดนตรีและศิลปะไปจนถึงวิทยาศาสตร์และชีววิทยา ผมได้รับปริญญาตรีในสาขาจุลชีววิทยาและชีวโมเลกุล และได้รับปริญญาเอกในสาขาจุลชีววิทยาโดยเน้นในวิชาชีววิทยาเซลล์มะเร็ง การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางในชีวิตของผมและจะเป็นตลอดไป

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมโตขึ้นมาในครอบครัวมอรมอนที่เปี่ยมด้วยความรัก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระชนม์ชีพและคำสอนของพระเยซูคริสต์ ผมไม่เคยสงสัยถึงการมีอยู่จริงของพระผู้ช่วยให้รอดเลย แต่ช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเหมือนวัยรุ่นส่วนใหญ่ผมพยายามค้นหาตัวเองและนิยามว่าผมเป็นใคร เมื่อได้รับการเลี้ยงดูมาให้เป็นมอรมอน การค้นหาด้วยตัวเองว่าทุกอย่างที่ผมเรียนรู้และเชื่อมาเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนรวมทั้งโจเซฟ สมิธจริงหรือไม่จึงกลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการนี้ ผมตัดสินใจว่าจะไปหาแหล่งที่มาของความรู้ทั้งหมดและทูลถามพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงและโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ ผมใช้เวลาหลายอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์ ไตร่ตรองสิ่งเหล่านี้และสวดอ้อนวอนถามพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอการนำทาง เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของผม ผมจึงมั่นใจว่าพระองค์จะทรงตอบคำถามผม ในที่สุดศรัทธาของผมก็เกิดผลและผมได้รับคำตอบ คำตอบที่ผมได้รับเปลี่ยนชีวิตผมตลอดกาลและเป็นที่มาของความปีติยินดีและความสุขเป็นอย่างมาก ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ผมรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าผมเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรักผมและห่วงใยผมมากพอที่จะตอบคำสวดอ้อนวอนของผม ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมรู้ด้วยตัวผมเองว่าโจเซฟ สมิธได้รับเรียกโดยพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นศาสดาพยากรณ์ในยุคปัจจุบัน และพระคัมภีร์มอนมอนเป็นพยานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ ความรู้นี้ได้รับการยืนยันซ้ำหลายครั้งตลอดชีวิตของผมสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ครั้งแรก ทั้งยังเพิ่มพูนและนิยามตัวผมเองรวมถึงความสุขที่ผมได้รับในชีวิต เพราะเราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ผมจึงรู้ว่าประสบการณ์เช่นนี้ย่อมไม่ได้เกิดขึ้นกับผมคนเดียว เราทุกคนสามารถทูลขอการนำทางซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตเราจากพระบิดา หากเพียงแต่เรายินดีที่จะเข้าหาพระองค์ด้วยการสวดอ้อนวอนและเชื่อว่าเราจะได้รับ นี่คือเหตุผลที่ผมเป็นมอรมอน

เรื่องราวส่วนตัว

เราจะพัฒนาความปรองดองในบ้านของเราได้อย่างไร

การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวและการศึกษาพระคัมภีร์ในครอบครัวเป็นประจำช่วยให้บ้านของเรามีความกลมเกลียวกันมากขึ้น ดูเหมือนว่าเมื่อเราทำสองสิ่งนี้อย่างซื่อสัตย์ เราเพิ่มพูนความอดทนและความรักแก่ลูก ของเรา และพวกเขามีความเมตตากรุณาและรักกันมากขึ้นกว่าเดิมมาก การรับประทานอาหารเย็นเป็นครอบครัวช่วยให้เราพัฒนาความสามัคคีภายในบ้าน การที่มีโอกาสพูดคุยและฟังกันขณะรับประทานอาหารเย็นทำให้พวกเราใกล้ชิดกันมากขึ้นและที่แน่ ๆ คือพัฒนาวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในบ้านของเรา ท้ายที่สุด การหาวิธีใช้เวลาด้วยกันอย่างสนุกสนานเป็นครอบครัว การเล่นเกมกระดานที่บ้านหรือสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำให้บ้านของเราเป็นสถานที่แห่งความสามัคคีมากขึ้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมดำเนินชีวิตในความเชื่อของผมโดยพยายามเจริญรอยตามวิถีที่พระเยซูคริสต์ทรงดำเนินพระชนม์ชีพของพระองค์ ตัวอย่างเช่น ผมระลึกอยู่บ่อยครั้งถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอนซึ่งเรียกว่า “กฎทองคำ” ถอดความได้ว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน (มัทธิว 7:12) นี่เป็นความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งเป็นพรอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผม คำสอนชี้นำการปฏิสัมพันธ์ของผมกับทุกคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้าก็ตาม