mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Sally Anne

  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นแม่ของลูกที่โตแล้วสามคนที่ดิฉันรักและชื่นชมเป็นอย่างมาก ดิฉันมีหลาน 10 คนที่พิเศษในทุก ๆ ด้านและเป็นความสุขในชีวิตดิฉัน ดิฉันรักการเดินทางและขณะนี้เป็นเจ้าของหน่วยงานด้านสุขภาพจิต การได้ช่วยผู้หมดหวังและผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและเป็นกำลังใจแก่ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดิฉันรัก ดิฉันรักชีวิตและสิ่งที่ได้รับจากชีวิต

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

การมองหาความรักผิดที่ผิดทางและการพยายามค้นหาตัวเองเป็นแรงจูงใจให้ดิฉันแสวงหาความหวังในศาสนา ผู้คน และสิ่งต่างๆ หลากหลาย ผู้สอนศาสนาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สอนให้ดิฉันรู้ว่าดิฉันเป็นใคร มาจากไหน และกำลังจะไปที่ใด ดิฉันตื่นเต้นมากที่ได้พบความจริง เวลาที่คุณเดินวนไร้ทิศทางพร้อมกับความสับสนภายใน โดยแสร้งทำตัวเองให้ดูมีความสุขภายนอก คุณจะเหนื่อยมาก ดิฉันค้นพบความสุขในพระกิตติคุณ! ในที่สุดคำถามต่าง ๆ ที่ถามมาตลอดชีวิตก็ได้รับคำตอบ และนี่คือสิ่งที่ดิฉันจะซาบซึ้งตลอดไป

เรื่องราวส่วนตัว

ท่านกำลังทำอะไรเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวท่านและทำให้ครอบครัวประสบความสำเร็จ

ดิฉันมีความสุขกับครอบครัวของดิฉัน เป็นระยะเวลาอันยาวนานที่ดิฉันไม่ได้ตระหนักว่าครอบครัวสำคัญมากเพียงใด นั่นเป็นเพราะดิฉันเอง…ที่ถือตนเองเป็นศูนย์กลางทุกกระเบียดนิ้ว แต่ดิฉันรู้ว่าครอบครัวเป็นสมบัติล้ำค่าของดิฉัน! ดิฉันเคารพเวลาและพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขา และชอบช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการกำลังใจ ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญเหลือเกิน! การได้เห็นส่วนหนึ่งของดิฉันในตัวพวกเขาช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ!

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันเป็นครูสอนพระกิตติคุณได้ 4 ปีและชอบทุก ๆ วันอาทิตยเมื่อมีโอกาสแบ่งปันข่าวดีกับผู้อื่น พระคัมภีร์นำสันติสุขมาในรูปแบบที่คุณหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว