mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Ryan

  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts

เกี่ยวกับฉัน

ผมตั้งปณิธานที่จะค้นพบความจริง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ดูเหมือนจะเป็นความเชื่อของมนุษย์ในโลกของเราที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง สำหรับผมทั้งสองอย่างผสานเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผมหลงใหลในการค้นหาความจริงในทุกสิ่งทุกอย่าง และอ้าแขนต่อการท้าทายของเรื่องที่ไม่สอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด การเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอย่างลึกซึ้งเป็นศูนย์กลางตัวตนของผม ผมเป็นพ่อของลูกที่น่ารักสองคนและเป็นสามีของภรรยาที่งดงามและภักดี พวกเขาหลงใหลในการทำงานและเล่นเหมือนกับผม ผมโชคดีที่ได้ทำอาชีพซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนอุดมการณ์เพื่อบรรเทาทุกข์มนุษยชาติ โรคอัลซไฮเมอร์กำลังเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญที่สุดในโลกอย่างรวดเร็ว คนหลายสิบล้านคนต้องทุกข์ทรมานกับโรคร้ายนี้ สมาชิกในครอบครัวของเราเองหลายคนต้องทนทุกข์กับโรคอัลซไฮเมอร์ และผมวางแผนที่จะทำงานต่อไปอย่างไม่จบสิ้นเพื่อหาทางรักษาโรคนี้ และโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน เราแสวงหาความตื่นเต้นด้วย! ผมกับครอบครัวชอบกีฬาผาดโผน รวมไปถึงสกี แล่นเรือ ฟุตบอล สเก็ตบอร์ด และขี่จักรยาน ผมชอบใช้เวลาอยู่บนแม่น้ำกับคันเบ็ดของผมมาก พวกเรารักภูเขา เราชอบตีเทนนิสและเดินเล่นเงียบ ๆ กับสุนัขของเรา เราเพลิดเพลินกับชีวิต ทั้งทำงานและเล่น!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ช่วงที่ผมเรียนในมหาวิทยาลัย ผมเริ่มศึกษาพันธุกรรมมนุษย์และชีวโมเลกุล ผมเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของวิวัฒนาการและพยายามเข้าใจให้มากขึ้นว่าศาสนาและวิทยาศาสตร์จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ตอนนั้นเองที่ผมตระหนักและเข้าใจต่อไปว่าความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าของผมและความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้หากมีพื้นฐานอยู่บนความจริง ผมพบความจริงในความเชื่อของมอรมอน ผมรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรักเราและมีแผนสำหรับเราทุกคน ความรู้นี้มาสู่ผมเพราะผมเลือกที่จะเป็นมอรมอน และเป็นสิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวิตผม วิทยาศาสตร์ออกแบบมาเพื่ออธิบายว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างไร แต่ไม่สามารถที่จะอธิบายว่า ทำไม การเป็นมอรมอนช่วยตอบคำถาม ทำไม ในชีวิตผม

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

การเชื่อในพระเยซูคริสต์คือการเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผู้คนมากมายเปรียบศาสนากับความเข้าใจเรื่องความดีพร้อมอย่างผิด ๆ ผมเห็นความเชื่อในพระเยซูคริสต์ของผมเป็นเหมือนความปรารถนาที่จะเป็นคนดีขึ้น คนส่วนใหญ่ที่รู้จักผมรู้ว่าผมเป็นมอรมอน และไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรหรือไม่เชื่ออะไรผมก็ยังคงห่วงใยพวกเขา และผมก็เห็นความตั้งใจที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์โดยการศึกษาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์เป็นส่วนหลักของศรัทธาผม ศรัทธาของผมให้ความหมายและความหลงใหลเบื้องหลังการแสวงหาอื่น ๆ ในชีวิตผม