mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Ryan

  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox

เกี่ยวกับฉัน

ผมแต่งงานแล้วและมีลูกที่น่ารักสองคน ผมเป็นกุมารแพทย์ในสถานประกอบการส่วนตัว และทำงานทั้งในคลินิคและโรงพยาบาลที่ผมช่วยบริหารหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤตระดับที่สอง ผมชอบเดินทางกับครอบครัวของผม ผมรักการอ่านและการศึกษาวัฒนธรรมอื่น ๆ ผมชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมกลางแจ้งที่ผมชอบมากคือการวิ่งผจญภัย

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

หลักธรรมที่สอนในศาสนจักรคือครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันตลอดไปและอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ พื้นฐานทั้งหมดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำที่นี่บนโลกนี้ก็เพื่อให้เราสามารถมีครอบครัวนิรันดร์ได้ ผมเป็นมอรมอนเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมมีในชีวิตนี้คือภรรยาและลูก ๆ ของผม โดยการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและดำเนินตามหลักธรรมที่พระกิตติคุณสอน ผมแน่ใจได้ว่าผมจะได้อยู่กับครอบครัวผมในชีวิตหน้า ไม่ใช่สิ้นสุดที่ความตาย

เรื่องราวส่วนตัว

พรสวรรค์และของประทานของคุณจะเป็นพรแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

สืบเนื่องจากความสามารถของผมในฐานะกุมารแพทย์และอาจารย์สอนการกู้ชีพทารกแรกเกิด ผมจึงมีโอกาสสละเวลาไปช่วยสอนหลักการกู้ชีพทารกที่อยู่ในภาวะอันตรายแก่แพทย์และพยาบาลท่านอื่น ๆ นอกจากนี้ศาสนจักรยังบริจาคอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ไว้ใช้เพื่อช่วยกู้ชีพเด็กทารกอีกด้วย มีหมอท่านหนึ่งในบราซิลที่ทำงานในชนบทห่างไกลและยากจนมากบอกกับผมหลังเข้าร่วมหลักสูตรหนึ่งซึ่งจัดโดยศาสนจักรว่า สัปดาห์นั้นก่อนเข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้มีทารกคนหนึ่งเกิดที่คลินิกของเขา เด็กไม่หายใจ แต่พวกเขาไม่มีวิธีช่วย และต้องมองทารกคนนั้นตายไปต่อหน้าต่อตา อย่างไรก็ตามหลังจากได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ รวมทั้งได้รับอุปกรณ์ที่บริจาคโดยศาสนจักรมอรมอน พวกเขาจะไม่ต้องนั่งดูทารกตายโดยไม่มีทางช่วยอีกต่อไป โดยการใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่ ผมสามารถช่วยชีวิตทารกทั่วโลกได้

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมกับภรรยาได้รับการขอให้เป็นผู้สอนศาสนาด้านมนุษยธรรม เราเดินทางไปบราซิลและแอฟริกาเพื่อช่วยสอนการกู้ชีพทารกแรกเกิดให้แก่แพทย์และพยาบาล เราอุทิศเวลาและต้องปล่อยให้ลูกอยู่ที่บ้านขณะเดินไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้วิธีดูแลทารกที่มีปัญหาเรื่องการหายใจขณะคลอด เราไป 10 วันในแต่ละครั้ง แม้ว่าจะเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เรื่องครอบครัวของเรา แต่ก็เป็นความสุขอันท่วมท้นที่ได้รู้ว่าเรากำลังช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิต