mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Ruth

  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันมาจากโบลิเวีย ดิฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐเก้าปี ดิฉันแต่งงานแล้วและมีบุตรสี่คน ฮันนาห์ลูกสาวคนโตของดิฉันเสียชีวิตหลังจากเกิดมาไม่นาน ดิฉันศึกษาที่คณะทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาและปัจจุบันอาศัยอยู่นอกชานเมืองวอชิงตันดีซี

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเข้าร่วมศาสนจักรเมื่ออายุ 17 ปี ในลาปาซ โบลิเวียเมื่อเพื่อนสมัยเรียนมัธยมเชื้อเชิญให้ดิฉันไปโบสถ์ ก่อนหน้านี้ดิฉันเชื่อในพระเจ้ามาโดยตลอด แต่รู้สึกได้ว่ายังมีอะไรเกี่ยวกับพระองค์อีกมากให้ดิฉันเรียนรู้ ดิฉันยังรู้สึกอย่างแรงกล้าด้วยว่าดิฉันมีความพิเศษ มีบางสิ่งพิเศษเกี่ยวกับดิฉัน (และทุกคน) เมื่อดิฉันไปโบสถ์ของมอรมอนเป็นครั้งแรก ครูโรงเรียนวันอาทิตย์ของเพื่อนดิฉันบอกเราว่าในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เรามีศักยภาพแห่งสวรรค์และเราสามารถเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์ได้โดยผ่านการเสียสละของพระคริสต์ คำสอนนี้สอดคล้องกับสิ่งที่หัวใจบอกดิฉันเสมอมา และดิฉันทราบว่านี่เป็นความจริง มีอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดิฉันมาสู่ศาสนาแห่งนี้ ในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขา” คนที่ดิฉันเจอที่โบสถ์ล้วนแต่ใจดี เปี่ยมด้วยความรัก และรับใช้โดยไม่หวังผลตอบแทน สิ่งนี้ดึงดิฉันเข้าไปใกล้พวกเขา ดิฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมเช่นนี้ ตลอดชีวิตดิฉันพยายามเรียนรู้และประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีที่สุดของคนรอบข้าง และที่นี่ดิฉันได้พบบางสิ่งที่สมบูรณ์แบบ

เรื่องราวส่วนตัว

ท่านกำลังทำอะไรเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวท่านและทำให้ครอบครัวประสบความสำเร็จ

ดิฉันและสามีเขียนพันธกิจของครอบครัวในวันครบรอบการแต่งงานของเราเมื่อหลายปีมาแล้ว วิธีนี้ช่วยให้เรากำหนดแผนการสิ่งที่เราต้องการให้ครอบครัวเราเป็นในเวลานี้และในอนาคต เราก้าวทีละก้าวและพบพลังจากเรื่องพื้นฐานอย่างเช่น การสวดอ้อนวอนและการอ่านพระคัมภีร์กับครอบครัวเป็นประจำ เราไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์และเรารับส่วนศีลระลึก เราอธิบายให้ลูกฟังว่าเหตุใดศีลระลึกและโบสถ์จึงสำคัญสำหรับเรา นอกจากนี้ เรายังพยายามที่จะมีคืนของครอบครัวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งศาสนจักรมอรมอนเรียกว่าการสังสรรค์ในครอบครัว แต่ละสัปดาห์ดิฉันหรือสามีจะสอนบทเรียนสั้นๆ เกี่ยวกับพระกิตติคุณ แล้วมักจะตามด้วยเกม บางครั้งเรารู้สึกว่าลูกๆ ไม่ตั้งใจฟัง แต่ต่อมาพวกเขาจะพูดถึงบางสิ่งจากบทเรียน เราจึงได้ทราบว่าเวลานั้นพวกเขาฟังอยู่จริงๆ เหนือสิ่งอื่นใด เราพยายามเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อลูกๆ เห็นเราช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขาก็จะอยากช่วยเหลือกัน – ลูกเลียนแบบพ่อแม่เสมอ นอกจากการสังสรรค์ในครอบครัว เรายังมี “ภาคบริหาร” เป็นครั้งคราวเช่นกัน ซึ่งดิฉันกับสามีจะพูดถึงความจำเป็นของครอบครัว (การเงิน การศึกษา สุขภาพร่างกาย สุขภาพทางวิญญาณ เป็นต้น) บางครั้งสิ่งต่างๆ ดูเหมือนน่าหนักใจ แต่เราพยายามค้นหาหนทางที่เราจะเดินไปยังจุดที่เราต้องการ ในการประชุมบริหารเหล่านี้เรายังทบทวนเป้าหมายของเราในอดีตด้วย และพูดถึงสิ่งที่เราทำอยู่ในเวลานี้และสิ่งที่เราจะทำให้ดีขึ้นได้ นี่คืองานที่ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันดำเนินชีวิตตามศาสนาของดิฉันโดยศึกษาพระคัมภีร์และแสวงหาการนำทางถึงวิธีเป็นคนที่ดีขึ้น เป็นแม่ที่ดีขึ้น เป็นทันตแพทย์ที่ดีขึ้น และเป็นคู่ครองที่ดีขึ้น ดิฉันพยายามพัฒนาทีละก้าว ทุกอย่างมีวาระและฤดูกาลของมัน บางครั้งดิฉันจะเน้นทักษะด้านทันตกรรม บางครั้งเน้นเรื่องการเป็นภรรยาที่ขึ้น และบางครั้งก็เน้นเรื่องการเป็นสตรีที่ดีขึ้นในด้านการดูแลตนเอง ดิฉันพยายามรับใช้ด้วยเช่นกัน ไม่สำคัญว่าผู้รับจะเป็นเพื่อนชาวมอรมอนหรือไม่ การมีน้ำใจต่อใครสักคนทำให้ดิฉันมีความสุข เมื่อใจดิฉันรับรู้ว่าใครบางคนกำลังเสียใจ ดิฉันอยากโอบกอดพวกเขา อยากให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้อยู่เพียงลำพัง นอกจากนี้ดิฉันยังดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยดูแลคุณพ่อคุณแม่ ดิฉันรักและเคารพท่านทั้งสอง ดิฉันจะทำเช่นเดียวกันต่อพี่ชายของดิฉันที่ช่วยเลี้ยงดิฉันมา