mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

  • เรามีพระกิตติคุณอยู่ในครอบครัวเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ตัวอย่างเช่นทวดของทวดของทวดของทวดดิฉันเป็นหัวหน้าเผ่าเมารี นอร์ทแลนด์คนแรกที่ได้รับบัพติศมาเข้ามาเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย คุณปู่ของดิฉันจะส่งพัสดุขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผลไม้และผักต่าง ๆ จากไร่สวนของท่านในคาวาคาวา (ไกลไปทางตอนเหนือ) ไปให้ผู้สอนศาสนาที่กำลังทำงานสร้างพระวิหารนิวซีแลนด์ในแฮมิลตันช่วงปี 1950 เป็นประจำ สมัยที่คุณพ่อคุณแม่เป็นวัยรุ่นพวกเขาเรียนที่วิทยาลัยของศาสนจักรซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมปลายของมอรมอน พวกท่านพบกันและในที่สุดก็แต่งงานกัน ดิฉันและพี่น้องรับบัพติศมาและยืนยันเป็นสมาชิกศาสนจักรเมื่อดิฉันอายุ 10 ขวบ ไม่กี่ปีต่อมาดิฉันเจริญรอยตามคุณพ่อคุณแม่และเข้าเรียนที่วิทยาลัยของศาสนจักรจนเรียนจบในปี 1991 หลังจากนั้นชีวิตก็เริ่มไม่เป็นรูปเป็นร่าง เพราะอะไรไม่ทราบที่ทำให้ดิฉันคิดว่าการรักษาพระบัญญัติเป็นการจำกัดเสรีภาพและชีวิตจะดีกว่าหากไม่อยู่ในศาสนจักร จากนั้นระหว่างอายุ 18 ถึง 25 ปีดิฉันจึงไม่ไปโบสถ์ ทุ่มเทพลังงานและเวลาทั้งหมดให้ได้เป็นนักสควอซมือหนึ่งของโลก โดยเชื่อว่าการบรรลุเป้าหมายนี้จะนำความสุขและความร่ำรวยที่สุดมาให้ ดังนั้นตลอดเวลาเจ็ดปีดิฉันจึงฝึกหนักมากและไต่เต้าขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดแต่กลับพบว่าไต่ผิดบันได! ดิฉันเพิ่งจะชนะการแข็งขันบริติชโอเพ่น ชีวิตเหมือนอยู่ในความฝัน แต่แทนที่จะมีความสุขดิฉันกลับรู้สึกเศร้าและรู้สึกไม่พอใจ แม้ว่าดิฉันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลย แปลกแต่จริง ความรู้สึกเหล่านี้นำพาให้ดิฉันกลับเข้ามาสู่ศาสนจักร ดิฉันจะไม่มีวันลืมวันแรกที่เดินกลับเข้ามาผ่านทางประตูโบสถ์ แม้จะรู้สึกกลัวและไม่รู้จักใครเลย แต่รู้สึกตื้นตันที่ได้กลับมาบ้านอีกครั้ง เป็นครั้งแรกในเวลาหลายปี ที่ดิฉันมีความสุขในใจ นับจากวันนั้นดิฉันตัดสินใจว่าจะดำเนินชีวิตตามวิถีทางที่จะค้ำจุนจิตวิญญาณของดิฉัน และนั่นเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ปี 2000 แสดงเพิ่มเติม

  • เมื่อฉันอายุ14ปีฉันได้มีโอกาสเรียนกับผู้สอนศาสนา ผู้สอนศาสนาหลงทางและเจอบ้านของฉัน สิ่งนั้นทำให้ฉันรู้ว่าเป็นการเตรียมทางของพระผู้เป็นเจ้า ตอนนี้ฉันและครอบครัวเป็นสมาชิกได้4ปีแล้วและพ่อของฉันได้รับการเรียกเป็นอธิการ หลังจากที่ฉันได้เรียนรู้พระกิตติคุณชีวิตของฉันเปลี่ยนไป แสดงเพิ่มเติม

  • คุณพ่อคุณแม่ผมเข้าร่วมศาสนจักรเมื่อผมยังเป็นทารก เราไม่รับบัพติศมาจนกว่าจะอายุ 8 ขวบและรับก็ต่อเมื่อเรามีความปรารถนาและสัมผัสได้ถึงประจักษ์พยานในความจริงที่ผู้สอนศาสนาสอนเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซู และการฟื้นฟูศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดในยุคสุดท้ายนี้เท่านั้น เป็นโปรแกรมที่ดีทีเดียวสำหรับเด็กชายวัย 8 ขวบ และในหัวใจเด็กธรรมดา ๆ อย่างผม ผมทราบว่านี่คือความจริง ถึงแม้ว่าผมจะไม่เข้าใจทุกอย่างก็ตาม แต่ผมรู้สึกถึงความจริงเมื่อผู้สอนศาสนานำวิญญาณที่สวยงามเข้ามาในบ้านของเรา และเมื่อครอบครัวเราไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ นี่คือสถานที่ซึ่งผมและทุกคนควรจะอยู่! พี่น้องทั้งสี่คนของผมเดินตามทางนั้นและทุกคนต่างมีประจักษ์พยานของตนเอง เมื่อผมโตขึ้นประสบการณ์และความรู้ของผมเพิ่มขึ้น ผมรู้ด้วยสุดจิตสุดใจของผมว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระเยซูคือพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์และทรงมีรัศมีภาพ พระองค์จะเสด็จมาอีก โอ้ ขอให้เราทุกคนเตรียมพร้อมและปีติยินดีเมื่อพระองค์เสด็จมา ผมรู้ว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือศาสนจักรของพระองค์ ผมรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ไบเบิลคือพระวจนะของพระองค์ ผมชอบดื่มด่ำพระวจนะของพระองค์ ชอบอ่าน ไตร่ตรอง รู้สึกถึงความช่วยเหลือและพลังที่พระคัมภีร์มอบให้ผมในโลกแห่งความทุกข์ทนนี้ ท้ายที่สุดผมรู้และมีประสบการณ์ของการดลใจ พลังทางวิญญาณอันนอบน้อม ความเมตตาและความรักจากผู้นำทุกคนที่พระเจ้าทรงเรียกในศาสนจักรของพระองค์ นับจากอธิการไปจนถึงศาสดาพยากรณ์เลยทีเดียว! แสดงเพิ่มเติม

  • ผมเป็นมอรมอนเพราะความสุขที่ผมได้รับจากการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ผมรู้สึกถึงปีติอันบริบูรณ์จากการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติและคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เมื่อผมมีปัญหาและทำผิดพลาด ผมได้รับความหวัง โดยรู้ว่าผมสามารถมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และกลับใจได้ ผมพบสันติสุขในการรู้ว่าผมเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรักผม ผมได้รับการปลอบโยนในความคิดที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเอาพระทัยใส่เราทุกคนขณะเผชิญการทดลองและความยากลำบาก ผมอัศจรรย์ใจที่เห็นปาฏิหาริย์จากพระหัตถ์ของพระองค์ในโลกนี้ ผมแสดงความสำนึกคุณสำหรับความรู้นี้ และผมเป็นพยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์! แสดงเพิ่มเติม

  • แม้ว่าผมจะมีโอกาสเติบโตมากับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ใจดีและเต็มไปด้วยความรัก แต่ผมพบว่าสิ่งต่างๆ จัดการได้ยาก ซึ่งน่าจะมาจากข้อเท็จจริงที่ผมมีอาการซึ่งคนรู้จักกันในชื่อว่า โรคสมาธิสั้น อาการนี้อาจทำให้ผมท้าทายทุกสิ่งและทุกคน ไม่คิดอย่างมีเหตุผล และทำให้ชีวิตยุ่งเหยิงพอควร เล่าเท่านี้คงพอแล้ว เพื่อให้หลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายและความคับข้องใจ ผมรู้สึกว่าต้องออกเดินทางเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณที่หิวโหยและความคิดอยากรู้อยากเห็นของตัวเอง ผมใช้จาระบีสีดำเขียนบนกำแพงโรงงานว่า ‘ปล่อยฉันไปจากที่นี่เสียที’ ก่อนการโบกรถเดินทางของผมเริ่มขึ้นเพื่อมองหาโลกใหม่! (คล้ายกับเรื่อง ‘Antz’!) ในที่สุดผมก็เป็น อิสระ ผมคิดเช่นนั้น ถึงแม้ว่าผมจะมีเพื่อนใหม่มากมายจากทุกชนชั้น และแน่นอนว่ามีประสบการณ์ที่ค่อนข้างบ้าบิ่นทั้งดีและไม่ดีมากมาย แต่จิตวิญญาณของผมก็ยังคงหิวโหย ผมขอบคุณที่ได้เรียนรู้ในหลายปีให้หลังว่าคุณแม่ที่รักของผมมองไปที่ดวงจันทร์ทุกค่ำคืน อ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงสอนผม คุ้มครองผมให้ปลอดภัย คอยช่วยเหลือและนำทางผม ผมจดจำสิ่งดีๆ หลายอย่างที่คุณพ่อพยายามสอนผมได้ (ดู ‘อีนัส’ ในพระคัมภีร์มอรมอน) การแสวงหาความจริงของผมได้เริ่มต้นแล้ว ขณะทำงานในอิสราเอล ผมพบตัวเองถือพระคัมภีร์ไบเบิลมองขึ้นไปบนฟ้าทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยผมแสวงหาสันติสุขและการปลดเปลื้องจากความทุกข์ทรมาน และถ้ามีความจริง ขอทรงโปรดช่วยผมพบความจริงนั้นด้วย หากพระองค์ทรงมีอยู่จริงและทรงห่วงใยผมมากพอ ผมเป็นพยานว่าในเสี้ยววินาทีผมรู้สึกราวกับทุกคำในพระคัมภีร์เล่มนั้นเสียดแทงทุกโมเลกุลในร่างกาย เป็นไปได้อย่างไรกัน และเกิดอะไรขึ้น ผมเรียนรู้ในภายหลังว่านั่นคืออิทธิพลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์! ผมได้รับพยานทางวิญญาณเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ผมตื่นเต้น ถ่อมใจ แต่ก็สับสน แล้วจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ ถึงเวลาต้องก้าวต่อไป…โบกรถกลับบ้าน! ได้กลับมาทำงานเดิม ‘ปล่อยฉันไปจากที่นี่เสียที’ ยังอยู่บนกำแพง! หลังจากสวดอ้อนวอนทูลขอการให้อภัยและการนำทางด้วยความจริงใจ ในวันเดียวกันนั้นเองสมาชิกศาสนจักรคนหนึ่งเข้ามาทำงานที่เดียวกับผมและต่อมาแนะนำผมให้กับผู้สอนศาสนา พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดิมทรงเป็นพยานต่อผมว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า! ขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับทุกสิ่ง ทำวันนี้ให้ดีที่สุด! แสดงเพิ่มเติม

  • ในกรณีของผม คุณพ่อคุณแม่เป็นมอรมอน ดังนั้นผมไปโบสถ์ตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อผมโตพอที่จะคิดด้วยตนเองและมีข้อคิดเห็นของตนเอง ผมเริ่มสงสัยว่าผมดำเนินชีวิตเป็นมอรมอนด้วยความตั้งใจจริงของตนเองหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีบางครั้งที่ผมคิดไปว่าการต้องเชื่อฟังพระบัญญัติ (กฎ) ต่างๆ นาๆ มากมายทำให้ผมมีอิสระน้อยกว่าผู้อื่น รู้สึกไปถึงขนาดที่ว่าผมต้องพลาดเรื่องสนุกสนานในชีวิตไปหลายเรื่อง แต่เมื่อผมตระหนักว่าชีวิตนี้คือกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสุขที่ต่อเนื่องชั่วกาลนาน คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ศาสนจักรสอนผมมากลับกลายเป็นสิ่งที่ผมขาดไม่ได้ ผมต้องการสืบทอดคำสอนและธรรมเนียมที่สำคัญซึ่งผมรับสืบทอดมาจากพ่อแม่นี้ไปสู่ลูกๆ ของผม แสดงเพิ่มเติม

  • ลึกลงในจิตใจ ดิฉันเชื่อว่านี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ นี่คือแก่นแท้ของตัวตนที่ดิฉันเป็น ขณะพยายามดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนจักร ดิฉันได้รับรากฐานอันแข็งแกร่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดิฉันชอบตรงที่ดิฉันสามารถสอนลูกๆ ถึงความสำคัญของค่านิยมที่ดีงามและมั่นคงเหล่านี้ และเห็นพวกเขาประยุกต์ใช้ค่านิยมดังกล่าวในชีวิตตนเอง แสดงเพิ่มเติม

  • หลังจากเป็นสมาชิกที่แข็งขันในโบสถ์คาทอลิกมาเกือบ 25 ปี ผมก็พบกับผู้สอนศาสนาของศาสนจักรนี้และตั้งใจฟังข่าวสารของพวกเขา ในการค้นหาความจริงอย่างจริงใจ ผมทำทุกอย่างที่พวกเขาขอให้ผมทำ อ่านพระคัมภีร์มอรมอน และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ความนึกคิดและวิธีคิดของผมค่อยๆ เปลี่ยนไป และ 9 เดือนต่อมาผมก็เข้าใจอย่างแจ้งชัดและรู้สึกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำที่ทรงพระชนม์อยู่ของศาสนจักรนี้ ดังนั้นผมจึงเข้าร่วมโดยผ่านบัพติศมา หลังจากเป็นมอรมอนมา 30 ปี ผมรู้สึกและผมทราบว่าศาสนจักรนี้เป็นศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ สิ่งนี้วางแนวทางให้ผมตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี หลีกเลี่ยงความเศร้าและชื่นชมความสุข แสดงเพิ่มเติม

  • คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันเป็นมอรมอน ดิฉันจึงเติบโตมาในศาสนจักร ช่วยวัยรุ่นดิฉันเริ่มท้าทายและตั้งคำถามต่อความเชื่อเหล่านี้มากมายเพราะไม่ต้องการจะเป็นสมาชิกของศาสนจักรหนึ่งเพียงเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นสมาชิกอยู่ ดิฉันอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล อ่านพระคัมภีร์มอรมอน และสวดอ้อนวอน ขณะที่สัมพันธภาพของดิฉันกับพระผู้เป็นเจ้าพัฒนา ดิฉันบอกได้ว่าเมื่อใดที่พระองค์ทรงนำทางดิฉันผ่านความคิดและความรู้สึก ดิฉันพยายามจับความรู้สึกของตนเองเพื่อจะได้รับรู้ถึงการนำทางของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิต แล้วดิฉันก็พบว่าดิฉันเชื่อในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเช่นกัน ดิฉันพบว่าพระคัมภีร์คือพระคำของพระผู้เป็นเจ้าและยังพบด้วยว่าเมื่อดิฉันคร่ำเคร่งกับการศึกษาพระคัมภีร์ ดิฉันรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตนเองและเลือกได้ดีขึ้น ทำไมดิฉันจึงยังเป็นสมาชิกทุกวันนี้ เพราะเมื่อทำศาสนพิธีต่างๆ อย่างเช่นบัพติศมา ดิฉันได้ทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าและดิฉันยึดถืออย่างจริงจังมาก พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาสัญญาในส่วนของพระองค์กับดิฉันและดิฉันก็ตั้งใจจะรักษาส่วนของดิฉันกับพระองค์ ดิฉันรักพระเจ้าพระเยซูคริสต์ และพระบิดาในสวรรค์ ดิฉันทราบว่าพระองค์ทรงวางแผนหนึ่งไว้เพื่อดิฉันกับครอบครัว ดิฉันอิ่มเอมใจที่พระเยซูเสด็จมายังโลก สิ้นพระชนม์เพื่อดิฉันเพื่อให้ส่วนของพระองค์ในแผนนั้นสัมฤทธิ์ผล การเสียสละที่พระองค์ทรงทำเพื่อดิฉันทำให้ดิฉันกับครอบครัวสามารถกลับไปอยู่กับพระองค์ได้อีกครั้งหลังม่านพร้อมหน้ากันกับทุกคนที่ดิฉันรัก เรื่องนี้ทำให้ดิฉันซาบซึ้งใจจริงๆ ทำไมดิฉันจึงเป็นมอรมอน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสำนึกคุณ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความรัก อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะปีติและสันติสุขในใจที่ดิฉันสัมผัสได้จากการปฏิบัติตามสิ่งที่ดิฉันเรียนรู้ว่าเป็นความจริง แสดงเพิ่มเติม

  • ปู่ย่าตายายของผมเข้าร่วมศาสนจักรหลายปีมาแล้ว พวกท่านสอนพ่อแม่ผมเกี่ยวกับศรัทธาในพระเยซูคริสต์และหลักธรรมอื่นๆ ของพระกิตติคุณ ผมเป็นหนี้บุญคุณพวกท่านตลอดไปสำหรับความเมตตาและโอกาสที่ให้ผมได้ค้นพบด้วยตนเองว่าพระผู้เป็นเจ้ามีจริงและพระองค์ทรงห่วงใยเราทุกคน ศาสนจักรให้โอกาสผมทำสิ่งดีๆ มากขึ้นและเป็นพ่อเป็นสามีที่ดีขึ้นด้วย แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา