mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

พรใดมาจากศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์

  • ศรัทธาค้ำจุนดิฉันตลอดช่วงเวลาการทดลองส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการสูญเสียน้องชายในอุบัติเหตุทางรถยนต์ สืบเนื่องจากความเชื่อของดิฉันในเรื่องครอบครัวนิรันดร์ ดิฉันจึงไม่รู้สึกสิ้นหวัง ดิฉันได้รับพรให้มีสันติสุขว่าถึงแม้ดิฉันจะไม่เข้าใจเหตุผลของทุกสิ่งทุกอย่างก็ตาม แต่ดิฉันก็ยังเป็นที่รักและจะได้พบกับเขาอีกครั้ง แสดงเพิ่มเติม

  • พระวาจาแห่งปัญญา และ ความบริสุทธิ์ทางเพศ สองบัญญัตินี้ทำให้ข้าพเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยทีเดียว, ซึ่งบรรดาเพื่อนข้าพเจ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้โดยสิ้นเชิงคือ จากคนที่ดื่มแองกอฮอ สูบบุหรี่ เป็นกิจวรรต ซึ่งเรียกได้ว่าคอแข่งก็ว่าได้ แต่พระบัญญัติทำให้ข้าพเจ้าในตอนนี้เปลี่ยนไป เป็นคนที่รักษาสุภาพมากขึ้น และทำให้มารดาข้าพเจ้าเห็นการเปลี่ยนแแปลงมากขึ้น ข้าพเจ้าเห็นเพศตรงข้ามและ ให้เกียรติกับผู้นั้นมากขึ้นไม่ว่าเขาจะแต่งตัวอย่างไรก็ตาม ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่หมกมุ่นในเรื่องเพศเหมือนเมื่อก่อน แสดงเพิ่มเติม

  • โดยผ่านศาสนาของผม ผมได้รับพรสำคัญที่สุดในชีวิต คือการรู้จริงๆ ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และทรงรักผม ผมค้นพบเรื่องนี้เมื่อรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ค่อยมีใครเป็น เนื่องจากผมเป็นคนที่มีความสุขมากและไม่เคยมี [ปัญหาสุขภาพ] ใดๆ จึงเป็นเรื่องยากทีเดียวเพราะผมไม่เคยคิดว่าตนเองจะเป็นมะเร็ง การวินิจฉัยโรคนี้เป็นเรื่องน่าช็อก ผมเชื่อว่านี่เป็นของประทานสำหรับผมในช่วงเวลาของชีวิตขณะรอผลการตรวจ เพราะแทนที่ผมจะอ่อนแอมาก แต่ผมกลับเข้มแข็งมาก และครอบครัวผมกับคนอื่นๆ ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างยิ่ง ด้วยศรัทธาของเรา เราแสวงหาความเข้มแข็งที่บางคนอาจไม่รู้ว่าตนเองมี ในช่วงเวลาดังกล่าว ผมรู้สึกได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ และเรื่องนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของผม ผมคิดว่ามีหลายสิ่งสงวนไว้ให้เรา ซึ่งเรายังไม่เข้าใจ แต่ในอนาคตสิ่งเหล่านั้นจะมีความหมายทั้งหมด เมื่อเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเมื่อเราจะขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าอย่างมากสำหรับประสบการณ์นี้ แสดงเพิ่มเติม

  • ผมเชื่อในความหมายของวันอีสเตอร์ หรืออีกนัยหนึ่ง ผมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์และหลังจากนั้นสามวันพระองค์เสด็จมายังโลกอีกครั้งในลักษณะพระสัตภาวะผู้ฟื้นคืนพระชนม์ ผมเชื่อว่าพระองค์ทรงทนทุกข์และหลั่งพระโลหิตเพื่อบาปของผมและทำให้ผมสามารถกลับใจได้ (พยายามสุดความสามารถในการแก้ไขความผิดพลาด) ถ้าผมทำเช่นนี้ และโดยผ่านพระคุณของพระองค์ ผมจะมีโอกาสได้รับชีวิตนิรันดร์ ไม่เพียงตัวผมเอง แต่ครอบครัวของผมเช่นกัน ผมทราบเช่นกันว่าผมและคนที่ผมรักอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงรักผมและแม้ว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการให้เกิดก็ไม่เป็นไร ทุกอย่างจะเรียบร้อยในท้ายที่สุดโดยผ่านพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าที่ผมมีศรัทธาและพยายามอย่างที่สุด ด้วยเหตุนี้ อีสเตอร์จึงเป็นวันที่ผมชื่นชอบมากในรอบปี ความรู้นี้ทำให้ผมมีความสุขอย่างสุดซึ้ง แม้จะอยู่ในสภาพการณ์ที่ผมอาจไม่ได้หวังให้เกิดขึ้น แสดงเพิ่มเติม

  • สันติและความสงบ ผมได้ประจักษ์ถึงการรักษาที่อัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของผู้อื่น แสดงเพิ่มเติม

  • ผมเชื่อในพระเยซูคริสต์ ว่าพระชนม์ชีพและการชดใช้ของพระองค์ได้มอบชีวิตที่ดีขึ้นให้ผมในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง ซึ่งที่นั่นผมจะเป็นที่ต้องการและมีประโยชน์ ความสุขของผมจะสมบูรณ์และเพิ่มพูน แม้ว่าผมจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความทุกข์ทรมานที่พระองค์ต้องทนเพื่อเราในการชดใช้ แต่ผมมีศรัทธาในความจริงเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จูงใจให้ผมทำความดี เป็นคนที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในงานแห่งความรักและการรับใช้ของพระองค์อย่างสุดความสามารถ ตลอดจนงานขยายการไถ่ของพระองค์ ศรัทธานี้ทำให้ผมเป็นสามี บิดา และเพื่อนที่ดีขึ้น ผมยังต้องพัฒนาอีกมากในทุกๆ ด้าน แต่ผมมั่นใจในพลังอำนาจและพระคุณของพระองค์ ในความเบิกบานที่พระองค์มีต่อความดีงาม และในความเชื่อมั่นที่พระองค์ทรงมีในตัวผม แสดงเพิ่มเติม

  • ความหวังในความจริง และปีติ แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา