mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ท่านเข้าใจจุดประสงค์ของชีวิตอย่างไร

  • การได้ทำการทดสอบนั้นช่วยผมไว้ ผมศึกษาพระคัมภีร์ทุกคืนและทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าจริงหรือไม่ หลังจากนั้นสามเดือน พระผู้เป็นเจ้าประทานประสบการณ์ที่พิเศษเพื่อให้ผมรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริง แต่ผมยังคงดื้อดึงเกินไปและ "ยึดตามหลักวิทยาศาสตร์" เกินกว่าจะน้อมรับพระ้ผู้เป็นเจ้า ประมาณหนึ่งเดือนต่อมา พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้ผมอ่อนน้อมถ่อมตนลงเพราะน้องสาวคนเล็กของผมตาบอดฉับพลันและคาดว่ามีเนื้องอกในสมอง หลังจากน้องสาวอีกคนหนึ่งของผมที่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วได้อดอาหารและสวดอ้อนวอนร่วมกับผมเป็นเวลา 48 ชั่วโมง น้องสาวคนเล็กของผมมีอาการดีขึ้นจนหายเป็นปรกติ แพทย์ของเธอไม่รู้สาเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าและอ่อนน้อมถ่อมตนมาสู่พระคริสต์ แสดงเพิ่มเติม

  • ข้อความโปรดของผมจากพระคัมภีร์มอนมอนกล่าวว่า “อาดัมตก​เพื่อ​มนุษย์​จะ​เป็น​อยู่, และ​มนุษย์​เป็นอยู่, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​มีปีติ.” สำหรับผมแล้วนั่นคือจุดประสงค์ของชีวิต-- คือการหาปีตินั่นเอง! เมื่อที่ภรรยาผมเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีใครเป็นเรียกว่ากิลแลง-บาร์เร และเป็นอัมพาตต้องอยู่ในโรงพยายาลเพราะเส้นประสาทเสื่อมขั้นรุนแรง จากนั้นเมื่อเข้าสู่ภาวะเรื้อรัง (CIDP) ชีวิตของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ผมหยุดงานเป็นเวลา 18 เดือนเพื่อดูแลลูกสาวตัวน้อย ๆ ของเรา เราไปหาหมอนับไม่ถ้วน เสาะหาการรักษา อดทนต่อช่วงเวลาที่น่ากลัว และตระหนักว่าชีวิตช่างสั้นนัก ระหว่างการทดสอบนี้ เมื่อผมอ่านและศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน ผมรู้สึกซาบซึ้งกับทุกวันที่ได้แสวงหาความสุขกับครอบครัวในช่วงเวลาอันหอมหวาน ที่ได้รักความสวยงามรอบตัวเรา ที่ได้ชื่นชมดนตรีและการบรรลุเป้าหมายทางวิญญาณ พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ผมเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเรามายังแผ่นดินโลกเพราะพระองค์ทรงรักเรา! ทรงยอมให้เราอดทนต่อความยากลำบากเพื่อให้เราเรียนรู้ เติบโต และมีความสุข! ทรงยอมให้เรารู้สึกเจ็บปวดเพื่อที่เราจะเห็นคุณค่าของร่างกายที่แข็งแรง เราประสบกับความโศกเศร้าเพื่อที่เราจะเข้าใจความปีติได้ พระคัมภีร์มอรมอนเต็มไปด้วยสาระทางวิญญาณอันยอดเยี่ยมที่สนับสนุนคำสอนของพระคริสต์เกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิต การชดใช้ และแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับเรา คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างใหญ่หลวงในชีวิตผม! แสดงเพิ่มเติม

  • พระคัมภีร์มอรมอนสอนดิฉันว่าเรามาโลกนี้เพื่อมีปีติ ปีติอันไม่สิ้นสุด ไม่ใช่ปีติที่จะจางหายไปในตอนเช้า พระคัมภีร์ยังสอนดิฉันอีกว่ามีการตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง เพราะถ้าไม่มีความโศกเศร้า เราย่อมไม่รู้ว่าปีติเป็นอย่างไร พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ดิฉันเข้าใจว่าเรามาที่นี่พร้อมเสรีภาพที่จะเลือกและกระทำด้วยตัวเอง เพื่อรับความรู้และประสบการณ์ และเพื่อหาทางกลับบ้านไปสู่พระบิดาบนสวรรค์ของเรา ด้วยความช่วยเหลือจากพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันจึงรู้ว่าโดยการเลือกพระคริสต์และเลือกทำตามคำสอนของพระองค์ ดิฉันสามารถรู้สึกถึงความสุขและมีความหวังแม้ในยามยากลำบาก และจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ การชดใช้ของพระคริสต์คือหนทางกลับบ้านทางเดียวเท่านั้น แสดงเพิ่มเติม

  • เป็นเครื่องนำทาง แบบอย่าง และคำตอบในการใช่ชีวิตอย่างมีค่าควร แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา