mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

พรสวรรค์และของประทานของคุณจะเป็นพรแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

  • ตั้งแต่ดิฉันยังเด็ก ดิฉันก็รู้ว่าอยากเป็นพยาบาล…ดิฉันชอบไปดูเมื่อมีคนได้รับบาดเจ็บและอยากอยู่ที่นั่น…คอยช่วยเหลือ ดังนั้น ครอบครัวดิฉันจึงไม่ประหลาดใจเมื่อดิฉันเลือกศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในวิทยาลัย ดิฉันรักการเป็นพยาบาลเสมอมา…งานนี้คล้ายคลึงอย่างมากกับการเป็นแม่…โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดิฉันทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กๆ!!! ดิฉันหลงใหลในร่างกายมนุษย์และจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของร่างกาย และชอบเรียนรู้มากขึ้นถึงวิธีดูแลเด็กที่ป่วยหนัก ความพึงพอใจสูงสุดของดิฉันมาจากการได้ช่วยปลอบโยนผู้ที่ต้องการการปลอบโยน การมีลูกนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลน่าจะเป็นเรื่องเครียดที่สุดเรื่องหนึ่งสำหรับบิดามารดา การได้ช่วยเหลือครอบครัวเหล่านั้นในเวลาแห่งความตึงเครียดเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ดิฉันรัก ดิฉันรู้สึกว่าแม้ดิฉันจะห่างไกลจากครอบครัวขณะทำงาน การรับใช้ที่ดิฉันมอบให้ผู้อื่นช่วยชดเชยส่วนนั้นให้แก่ดิฉัน การรู้ว่ามีแผนยิ่งใหญ่สำหรับเราทุกคนช่วยให้คัดเรื่องยากๆ ที่ดิฉันเห็นในงานออกไปได้ ดิฉันรู้ซึ้งดีว่าชีวิตนั้นเปราะบาง และดิฉันมีหน้าที่ทำสุดความสามารถเพื่อรักษาชีวิตไว้ แต่ดิฉันรู้ว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระเจ้า…และการรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนช่วยให้ดิฉันอุ่นใจและทำงานต่อไปได้!!! แสดงเพิ่มเติม

  • ดิฉันเรียนรู้ผ่านการสอนคนอื่นเล่นกระดานโต้คลื่นว่าเราจะเห็นคุณค่าพรสวรรค์ของเรามากขึ้นเมื่อเราแบ่งปัน แสดงเพิ่มเติม

  • บ่อยครั้งเราเป็นคำตอบคำสวดอ้อนวอนให้แก่กัน เราทุกคนได้รับพรด้วยพรสวรรค์ & ของประทานและความเต็มใจที่เราจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งแก่พวกเขาและตัวเราเองด้วย แสดงเพิ่มเติม

  • เฉกเช่นความรัก พรสวรรค์จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยหากไม่ได้แบ่งปันกับผู้อื่น แสดงเพิ่มเติม

  • เสริมสร้างเติบโตและพัฒนา แสดงเพิ่มเติม

  • สืบเนื่องจากความสามารถของผมในฐานะกุมารแพทย์และอาจารย์สอนการกู้ชีพทารกแรกเกิด ผมจึงมีโอกาสสละเวลาไปช่วยสอนหลักการกู้ชีพทารกที่อยู่ในภาวะอันตรายแก่แพทย์และพยาบาลท่านอื่น ๆ นอกจากนี้ศาสนจักรยังบริจาคอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ไว้ใช้เพื่อช่วยกู้ชีพเด็กทารกอีกด้วย มีหมอท่านหนึ่งในบราซิลที่ทำงานในชนบทห่างไกลและยากจนมากบอกกับผมหลังเข้าร่วมหลักสูตรหนึ่งซึ่งจัดโดยศาสนจักรว่า สัปดาห์นั้นก่อนเข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้มีทารกคนหนึ่งเกิดที่คลินิกของเขา เด็กไม่หายใจ แต่พวกเขาไม่มีวิธีช่วย และต้องมองทารกคนนั้นตายไปต่อหน้าต่อตา อย่างไรก็ตามหลังจากได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ รวมทั้งได้รับอุปกรณ์ที่บริจาคโดยศาสนจักรมอรมอน พวกเขาจะไม่ต้องนั่งดูทารกตายโดยไม่มีทางช่วยอีกต่อไป โดยการใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่ ผมสามารถช่วยชีวิตทารกทั่วโลกได้ แสดงเพิ่มเติม

  • ความรักและความเต็มใจรับใช้คือหัวใจในการสร้างความแตกต่างให้ผู้อื่น แสดงเพิ่มเติม

  • ผมทำประติมากรรมรถมอเตอร์ไซค์แข่งรุ่นโบราณที่เห็นกันอยู่ทั่วโลก เมื่อคนรู้ว่าสตูดิโอประติมากรรมของผมอยู่ที่ยูทาห์ การสนทนาเกี่ยวกับศาสนจักรก็เริ่มขึ้น แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา