mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

การเลือกที่ถูกต้องช่วยให้เราเลือกถูกต้องมากขึ้นอย่างไร

  • เมื่อผมพบลอร่า ผมเป็นสมาชิกที่ไม่แข็งขันของศาสนจักร เธอบอกผมว่าผมไม่จำเป็นต้องดีพร้อมแต่ขอให้พยายาม สำหรับผม นั่นเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆ เมื่อผมเริ่มพยายาม ผมก็เลือกสิ่งที่ดีกว่าได้ง่ายขึ้น แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา