mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

เหตุใดชาวมอรมอนจึงทำงานเผยแผ่ศาสนา

  • เพื่อทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์และสั่งสอนพระกิตติคุณต่อโลก แสดงเพิ่มเติม

  • เมื่อใกล้จบงานเผยแผ่ผมพบสตรีคนหนึ่งที่สนใจศาสนจักรมาเก้าปีกว่า เธอศึกษาหลายศาสนาระหว่างนั้น เมื่อเธอบอกเราว่าต้องการรับบัพติศมา เธอพูดว่ามีคำถามสองสามข้อที่อยากถามผมก่อน คำถามแรกของเธอทำให้ผมประหลาดใจ “คุณพ่อของคุณทำงานไม้หรือเปล่า” เธอถาม “ครับ” ผมตอบ พลางคิดว่านี่เป็นคำถามที่แปลก “คุณเคยทำงานที่โรงไม้กับเขาสมัยคุณยังเด็กไหม” เธอถามข้อต่อไป ผมตอบว่าเคย แต่ยังสับสนว่าทำไมเธอถามคำถามที่คล้ายกับเเธอจะรู้คำตอบ คำถามข้อต่อไปทำให้ผมตะลึง “คุณสวมเสื้อสักหลาดสีแดงขาวเวลาที่คุณทำงานกับคุณพ่อในโรงไม้ใช่ไหม” เธอรู้ว่าคำถามของเธอทำให้ผมแปลกใจ ราว 10 ปีก่อนคุณปู่ผมถึงแก่กรรม ผมเก็บเสื้อตัวหนึ่งของท่านไว้ใส่ในโรงไม้ของท่านซึ่งที่นั่นผมกับคุณพ่อสร้างเรือใบจำลองด้วยกันในช่วงสองสัปดาห์ที่เราดูแลทรัพย์สินของท่าน ผมสงสัยว่าเธอเคยสืบประวัติครอบครัวผมซึ่งอยู่ไกลออกไปโพ้นทะเลหรืออย่างไรจึงได้รู้อดีตของผม เมื่อเห็นว่าผมงงกับคำถามของเธอ เธอจึงพูดต่อว่า “ดิฉันควรบอกคุณว่าทำไมจึงถามแบบนี้” “เก้าปีก่อนสมัยดิฉันพบผู้สอนศาสนาแอลดีเอสครั้งแรกและอ่านพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันสวดอ้อนวอนทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าควรเข้าร่วมศาสนจักรนี้หรือไม่ หลังจากสวดอ้อนวอนดิฉันนอนนิ่งๆ อยู่บนเตียง หลับตาและมีภาพหนึ่งแวบเข้ามา ดิฉันเห็นพ่อกับลูกชายทำงานในโรงไม้ ลูกชายอายุยังน้อยและสวมเสื้อสักหลาดสีแดงขาว ดิฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ท่วมท้นด้วยความรู้สึกดีและความรู้สึกว่าเด็กชายคนนั้นคือผู้สอนศาสนาที่จะให้บัพติศมาดิฉัน! ดิฉันไม่คิดว่าจะต้องใช้เวลาเก้าปี แต่เมื่อคุณมาที่บ้านของดิฉันครั้งแรก ดิฉันรู้ว่าคุณคือเด็กผู้ชายคนนั้น!” เราลงไปในน้ำบัพติศมาด้วยกันในวันสุดท้ายของงานเผยแผ่สองปีของผมในอังกฤษ การได้เห็นผู้อื่นประสบความสุขอย่างที่ผมเคยประสบนับว่าคุ้มค่ามาก! ผมคิดว่าไม่มีเหตุผลใดในการรับใช้ผู้อื่นจะดีไปกว่าการมีส่วนในปีติของพวกเขาและรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงปีติยินดียิ่งเมื่อมีผู้พาจิตวิญญาณมาหาพระองค์ดังเช่นที่พาสตรีคนนี้มา เรารับใช้งานเผยแผ่เพราะเรารักพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์และเพราะเรารักพี่น้องชายหญิงทางวิญญาณของเรา แสดงเพิ่มเติม

  • เพื่อแบ่งปันพรที่มาจากการทำตามพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ ผมมีโอกาสไปยังอาร์เจนตินาเพื่อแบ่งปันความรู้ของผมเกี่ยวกับความเชื่อของชาวมอรมอน นั่นคือสิ่งดีที่สุดและยากที่สุดที่ผมเคยทำมา แสดงเพิ่มเติม

  • เป็นเพราะว่า .. เพื่อต้องการให้ทุกๆคน หรือเพื่อนบ้านได้เรียนพระกิตติคุณอย่างแท้จริง พวกเราต้องการที่จะนำความเชื่อและพระกิตติคุณนี้ ไปฟื้นฟูให้กับพวกท่านทั้งหลงที่กำลังหลงผิดในความสุขสำราญของโลกมนุษย์ , ต้องการให้ มีความคิดที่เข้มแข็ง และไกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า ; แสดงเพิ่มเติม

  • งานสอนศาสนาเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้บุตรธิดาของพระเจ้ามาหาพระองค์อีกครั้ง เราเชื่อว่าเราทุกคนเคยรู้จักและนมัสการพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ ผู้สอนศาสนาถูกส่งไปยังคณะเผยแผ่ต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อช่วยเผยแผ่พระกิตติคุณและทำให้บุตรธิดาของพระองค์ระลึกถึงพันธสัญญาที่ทำไว้กับพระองค์ ไม่มีการกำหนดว่าสมาชิกทุกคนต้องรับใช้งานเผยแผ่ อย่างไรก็ดีผู้ที่มีค่าควรได้รับการเรียกร้องให้เสียสละเวลาสองปีรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เพื่อนของดิฉันหลายคนถามว่าทำไมชายหนุ่ม (เอ็ลเดอร์) หรือหญิงสาว (ซิสเตอร์) วัยเรียนมหาวิทยาลัยไม่ให้การศึกษามาก่อนการรับใช้งานเผยแผ่ เพื่อตอบคำถามเหล่านั้นดิฉันจะเริ่มด้วยการพูดว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและเน้นย้ำเป็นอย่างมากในศาสนจักร หนึ่งในบรรดางานศักดิ์สิทธิ์กล่าวไว้ว่า “หลัก​ธรรม​แห่ง​ความ​รู้แจ้งขั้น​ใด​ก็ตาม​ที่​เรา​บรรลุ​ใน​ชีวิต​นี้, จะ​ลุก​ขึ้น​พร้อม​กับ​เรา​ใน​การ​ฟื้น​คืนชีวิต และ​หาก​คน​คน​หนึ่ง​ได้ความรู้และ​ความ​รู้​แจ้ง​เพิ่ม​ขึ้น​ใน​ชีวิต​นี้​โดย​ผ่าน​ความ​ขยัน​หมั่นเพียรและ​การเชื่อฟังของ​เขา​ยิ่ง​กว่า​อีก​คน​หนึ่ง​เท่าใด, เขา​ก็​จะ​เหนือกว่ายิ่ง​ขึ้น​เท่านั้น​ใน​โลก​ที่​จะ​มา​ถึง.” แม้ว่าหลักธรรมนี้จะประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีกับความรู้ทางโลก แต่เราเชื่อว่าการได้รับความรู้ฝ่ายวิญญาณนั้นก็สำคัญพอ ๆ กัน แม้ว่าการเสียสละเวลาสองปีในการรับใช้ในคณะเผยแผ่เป็นการเสียสละในแง่ของการศึกษาทางโลก แต่เราเชื่อว่าพรและพระบัญญัติของพระเจ้าที่จะสั่งสอนพระกิตติคุณของพระองค์ไปยังที่สุดของแผ่นดินโลกเป็นความสำคัญลำดับแรกที่ชัดเจน พรต่าง ๆ ที่เราได้รับจากการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา (การทำงานเป็นทีม การบริหารเวลา การขับขี่รถยนต์ การรับใช้) ก็เพื่อช่วยแนะนำแนวทางและสนับสนุนการเรียนทางโลก “เจ้าจงแสวงหาถ้อยคำแห่งปัญญาจากบรรดาหนังสือดีที่สุด; แสวงหาการเรียนรู้, แม้โดยการศึกษาและโดยศรัทธาด้วย” (คพ. 88:118) ดิฉันมีพื้นที่พิเศษในใจให้กับผู้สอนศาสนาเพราะดิฉันเป็นผู้รับสารโดยตรงจากงานของพวกเขา ดิฉันรู้ถึงอิทธิพลที่เหล่าหนุ่มสาวเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เหล่านี้มีต่อชีวิตของผู้คนมากมาย และสัมผัสโดยตรงถึงปีติและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่พวกเขานำมาสู่แต่ละบุคคล ครอบครัว และลูกหลานในอนาคต ดิฉันสนับสนุนผู้สอนศาสนาโดยการเขียนจดหมายให้กำลังใจ เผยแผ่พระกิตติคุณออนไลน์ และหาคนให้ผู้สอนศาสนาสอน แสดงเพิ่มเติม

  • เพราะเราเชื่อว่าเราสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเราทุกคน ให้ได้รับความรอด ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ตามหลักความเชื่อข้อที่ 3 ที่ว่า "เรา​เชื่อ​ว่า​โดย​ผ่าน​การชดใช้​ของ​พระ​คริสต์, มนุษยชาติ​ทั้งมวล​จะรอด​ได้, โดย​การ​เชื่อฟังกฎ​และศาสนพิธี​ทั้ง​หลาย​ของ​พระ​กิตติคุณ" แสดงเพิ่มเติม

  • - เพราะเรารู้จักแผนและจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ว่าเรามาอยู่บนโลกนี้ทำไม ก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ใหน และหลังจากชีวิตนี้เราจะไปที่ใหน และจะเป็นอย่างไรหลังจากชีวิตนี้ - เพราะเรารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์เป็นพระผู้เป็นสร้างและมีอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่ง เป็นบิดาของทุกจิตวิญญาณที่มารับร่างกายบนโลกนี้ - เพราะเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรหัวปี เป็นพี่ชายของเราทุกคน ทรงได้รับสิทธิอำนาจจากพระบิดาที่จะเป็นพระผู้ไถ่ และพระผู้ช่วยให้รอดของทุกจิตวิญญาณทั้งที่อยู่บนโลกนี้และในโลกแห่งวิญญาณ(หลังจากชีวิตนี้) - เพราะเรารู้จักและรักพระองค์ เราจึงปราถนาที่จะช่วยในงานของพระองค์ - เพราะเรารู้ว่ามีเพียงเส้นทางเดียวที่จะกลับไปสู่ที่ประทับของพระบิดา คือการดำเนินตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ จากศาสนจักรที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำด้วยพระองค์เองโดยผ่านผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเรียก - เพราะเราสัมผัสถึงสันติสุขจากการดำเนินชีวิตในเส้นทางนี้ และปราถนาให้ทุกคนได้สัมผัส - เพราะเรารู้ว่ามีผู้คนมากมายที่ยังไม่มีโอกาสรู้จักกับความจริงเหล่านี้ - เพราะเราปราถนาที่จะให้โลกนี้มีสันติสุขอย่างแท้จริง แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา