mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

โปรดอธิบายว่าการสวดอ้อนวอนมีบทบาทในชีวิตท่านอย่างไร

  • เมื่อดิฉันสวดอ้อนวอน ดิฉันรู้สึกใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ และรู้สึกถึงพระหัตถ์ที่นำทางชีวิตดิฉัน หากจะมีสักอย่างที่ดิฉันเรียนรู้ ก็คือเรื่องที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักเรา พระองค์ทรงรักเรา และพระองค์ทรงรอที่จะช่วยเหลือเรา เมื่อสวดอ้อนวอน ดิฉันมักจะมองเห็นตนเองกำลังนำปัญหาและความกระวนกระวายใจไปวางไว้เบื้องพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า ในความนึกคิด ดิฉันวางทุกอย่างไว้แทบพระบาทพระองค์ด้วยความนอบน้อมจริง ๆ ดิฉันทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือดิฉัน พระองค์ไม่เคยทรงทำให้ดิฉันผิดหวัง บางครั้งคำสวดอ้อนวอนไม่ได้รับคำตอบทันที แต่ในที่สุดเมื่อใช้ศรัทธา ดิฉันรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนอันอ่อนโยน สุรเสียงกระซิบจากพระวิญญาณ-- และก็ได้รับคำตอบที่ดิฉันแสวงหา คำสวดอ้อนวอนเป็นวิถีจรรโลงชีวิตสำหรับดิฉัน เป็นด้านหนึ่งที่สำคัญที่สุดของศรัทธาดิฉัน ถ้าเราทูลถาม พระองค์จะทรงตอบเรา ดิฉันไม่สงสัยเลย นี่เป็นพรพิเศษเหนือธรรมดาและเป็นคำสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับเราทุก ๆ คน แสดงเพิ่มเติม

  • การสวดอ้อนวอนเป็นวิธีที่ผมติดต่อกับพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงฟังและนำทางผมเมื่อผมจำเป็นต้องสนทนากับพระองค์ โดยผ่านการสวดอ้อนวอนซึ่งผมขอบพระทัยพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ผม แสดงเพิ่มเติม

  • การสวดอ้อนวอนมีบทบาทในชีวิตผมอย่างมาก ผมกับครอบครัวสวดอ้อนด้วยกันทุกวัน การทำเช่นนี้เปิดโอกาสให้เรามารวมกันต่อพระพักตร์พระเจ้า เมื่อเราบรรยายความคิดและข้อกังวลใจต่างๆ ในการสวดอ้อนวอน เราใกล้ชิดกันมากขึ้นและฟื้นฟูศรัทธาที่ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดเราต่างก็ได้รับผลประโยชน์มากมายจากพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักและห่วงใยเรา การสวดอ้อนวอนช่วยเตือนให้ผมรู้ว่าสิ่งใดในชีวิตที่สำคัญอย่างแท้จริง และช่วยมอบประสบการณ์ทางวิญญาณที่เชิดชูจิตวิญญาณให้แก่เรา การสวดอ้อนวอนยังทำให้เราสามารถเปิดหน้าต่างพรจากฟ้าสวรรค์แทนผู้ที่เราห่วงใยอีกด้วย ตลอดวันผมพยายามสวดอ้อนวอนในใจ การทำเช่นนี้ช่วยให้ผมเป็นคนดีขึ้นและได้รับพรง่ายขึ้น ช่างอบอุ่นใจที่รู้ว่าไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนหรือจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัว ผมสามารถสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ได้เสมอ ผมไม่ได้อยู่เพียงลำพังจริงๆ แสดงเพิ่มเติม

  • การสวดอ้อนวอนทำให้จิตใจของฉันอ่อนลง ขาดจากความโกรธ ความกลัว และความกังวลทุกๆอย่าง ทำให้ภาระที่มีถูกเทไปที่อื่น และทำให้ฉันรู้สึกสบายใจมา แสดงเพิ่มเติม

  • ดิฉันเห็นว่าการสวดอ้อนวอนคือโอกาสที่คนเราจะสนทนากับพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับเมื่อคุณรู้จักอีกคนแล้วทำให้สัมพันธภาพลึกซึ้งขึ้นด้วยการสื่อสาร ดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ต่างจากการสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอน—ยิ่งทำมากเท่าใด สัมพันธภาพของคุณกับพระผู้เป็นเจ้าก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น ด้วยการสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ดิฉันได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับช่วงเวลานั้นจากพระองค์ บางเวลาคุณอาจรู้สึกได้รับการปลอบโยน บางเวลาอาจรู้แน่ชัดว่าพระองค์ทรงได้ยินคำวิงวอนของคุณ และบางเวลาคุณอาจรู้สึกราวกับว่าคุณไม่ได้ยินอะไรเลย จังหวะวลาจะแตกต่างกันไป และยังมีหลายวิธีอีกด้วย แต่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงได้ยินการสวดอ้อนวอนของเราแน่นอน คุณจะรู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเสมอโดยผ่านการสวดอ้อนวอน และคุณจะฮึดสู้ขึ้นมาได้จากความรู้สึกนั้น แสดงเพิ่มเติม

  • พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างในการสวดอ้อนวอนเพื่อสนทนากับพระบิดาบนสวรรค์ ผมรู้ว่าพระองค์ยินดีและต้องการให้เราสวดอ้อนวอนด้วยความจริงใจถึงพระองค์บ่อย ๆ ระหว่างที่เรากำลังสวดอ้อนวอนถึงพระองค์เรากำลังเข้าใกล้พระองค์ เราสามารถสัมผัสถึงสันติสุขและความสงบสุขที่เกิดขึ้นภายในใจ ผมรู้สึกมั่นใจว่านั่นเป็นอิทธิพลแห่งรัศมีภาพของพระองค์ และรู้ว่าไม่มีวิธีอื่นใดที่จะทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์เกิดสันติสุขได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ โดยวิธีที่เรียบง่ายแต่จริงใจของการสวดอ้อนวอนถึงพระองค์ผู้เป็นบิดาของจิญญาณมนุษย์...ผมรู้ว่าการสวดอ้อนวอนไม่เพียงมีผลต่อผู้สวดโดยลำพังเท่านั้น เราสามารถสวดอ้อนวอนร่วมกันครอบครัว ในกลุ่มเพื่อนฝูง การสวดอ้อนวอนสามารถส่งผลต่อผู้อื่นได้เช่นกัน...เราสามารถสวดอ้อนวอนเพื่อขอบพระทัยพระองค์, เพื่อทูลขอความช่วยเหลือ, เพื่อได้รับสติปัญญาและการเปิดเผยที่จำเป็น เรายังสามารถสวดอ้อนวอนให้ศัตรูหรือผู้ที่ข่มเหงเราหรือผู้ที่มีความขุ่นเคืองใจ... แสดงเพิ่มเติม

  • การสวดอ้อนวอนช่วยดิฉันจดจำว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดในชีวิต เมื่อคุกเข่าสวดอ้อนวอนก่อนนอน ดิฉันมีสิ่งต่างๆ มากมายในความคิด (สิ่งที่ดิฉันอยากสวดอ้อนวอน) แต่ดิฉันก็เริ่มด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก่อน เช่น ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำหรับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของครอบครัว ความคุ้มครองภัยอันตราย และขอบพระทัยพระองค์ที่ให้พวกเขาทุกคนนอนหลับอย่างปลอดภัย ครั้นพอจะพูดถึงรายการอื่นต่อ ดิฉันก็นึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่เพิ่งสวดอ้อนวอนขอไปเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและดิฉันไม่ต้องการสิ่งใดอีก แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา