mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ท่านแบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อนๆ เพราะเหตุใด/อย่างไร

  • ผมรับใช้หลายคนที่ขัดสนที่สุดในชุมชนของเรา ผมพบตนเองทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อน ๆ และเพื่อนบ้านหลายคน นี่คือวิธียอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นพระกิตติคุณ มีคนถามผมหลายครั้งเกี่ยวกับชาวมอรมอนโดยไม่ต้องเป็นฝ่ายพูดเรื่องนี้ก่อนด้วยซ้ำ ผมไม่อายที่จะบอกคนอื่นว่าผมเป็นมอรมอน และผมชอบตอบคำถามหรือพยายามตอบคำถามเกี่ยวกับศาสนจักร จึงง่ายที่จะแนะนำพวกเขาให้ผู้สอนศาสนา แสดงเพิ่มเติม

  • ความสุขมาจากงานอาชีพและชีวิต ผมมักจะเชื่อว่าถ้าคุณมีครอบครัวและมีลูก คุณจะไม่มีความสุขถ้าลูกคุณไม่มีความสุขหรือเรียนไม่เก่ง ผมพบว่าลำพังเราผู้เป็นพ่อแม่ยังไม่มีความสามารถพอจะสอนลูกได้ ผมพบพลังของศาสนาที่ช่วยหล่อหลอมพัฒนาการด้านวิสัยทัศน์ของลูก ทันทีที่พวกเขาสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ ความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ รวมถึงการศึกษาเล่าเรียนจะดีขึ้นด้วย ผมมักจะพูดกับเพื่อนๆ เกี่ยวกับพระกิตติคุณเมื่อพูดถึงการศึกษาเล่าเรียนของลูกๆ พวกเขา แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา