mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Ron

  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore

เกี่ยวกับฉัน

ผมชื่อรอน ผมเติบโตมาทางตะวันตกของสหรัฐแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการสร้างครอบครัวในรัฐเทกซัส ผมอายุ 58 ปี เป็นสามี เป็นพ่อของลูกสองคนที่หลงใหลในกีฬากอล์ฟและการออกสำรวจอวกาศ เมื่อนึกย้อนกลับไปเท่าที่ผมจำได้ ผมสนใจในเที่ยวบินอวกาศเสมอ และโชคดีมากที่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพของผมทำงานส่งชายและหญิงขึ้นกระสวยอวกาศไปห้วงอวกาศ ผมชอบอ่านประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะชีวประวัติและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของผู้คน การท้าทาย และความสำเร็จของพวกเขา

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้ามาสู่ศาสนจักร จากการได้รับพยานแห่งความจริงอันพิเศษเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยเมื่ออายุ 23 ปี ผมไม่ได้รู้มากนักเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนแต่เคยศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นครั้งคราวมาก่อนหน้านี้ ผมอ่านพระคัมภีร์มอรมอนแล้วเกิดความรู้สึกแห่งสันติสุขและความรักที่คุ้นเคย การได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนดังที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์มอรมอนและประสบการณ์ของพวกเขาเป็นพลังและเป็นความตื่นเต้นสำหรับผม ผมสวดอ้อนวอนและทูลขอการนำทาง ได้รับพยานแห่งความจริงส่วนตัว และรับบัพติศมาไม่นานหลังจากนั้น นับเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและจะคงเป็นต่อไปเช่นนั้นเมื่อภรรยาและลูก ๆ ของผมเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ และทำตามแบบอย่างและคำสอนของพระองค์

เรื่องราวส่วนตัว

พูดถึงเรื่องบัพติศมาของท่านได้ไหม

ผมรับบัพติศมาเมื่อผมอายุ 23 ปี หลังจากที่อ่านพระคัมภีร์มอรมอนและได้รับการสอนโดยผู้สอนศาสนามอรมอนที่ยอดเยี่ยม เวลานั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตผม เป็นประตูสู่การเริ่มต้นใหม่โดยการเดินตามแบบอย่างและคำสอนของพระเยซูคริสต์ 35 ปีให้หลังผมยังคงจดจำความตื่นเต้นที่ได้รับบัพติศมาและความรู้สึกถึงสันติสุขที่มาพร้อมกับประสบการณ์นั้นได้ ผมได้รับพรอย่างล้นเหลือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ได้พัฒนาพรสวรรค์มากมายและประสบกับการเติบโตส่วนบุคคลโดยผ่านการรับใช้มิตรสหายและเพื่อนบ้านของเรา นับเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ และยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป

ท่านเคยได้รับคำตอบการสวดอ้อนวอนโดยวิธีใดบ้าง

คำตอบจากคำสวดอ้อนวอนของผมมาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความเข้มแข็งทางอารมณ์ขณะเผชิญการท้าทาย การรับรู้และความหลักแหลมของสติปัญญาที่เพิ่มพูนเมื่อตอบสนองการทดสอบด้านจิตใจ และการคุ้มครองทางกายในช่วงเวลาแห่งความหายนะ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือผมรู้สึกมั่นใจถึงความปลอดภัยและสันติสุขโดยผ่านการทำตามพระเยซูคริสต์และการทรงนำที่ประทานแก่ผู้ที่ค้นหาคำแนะนำของพระองค์อย่างจริงใจ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

การรับใช้ผู้อื่นเป็นข่าวสารพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง ศาสนจักรได้มอบโอกาสมากมายแก่ผมที่จะยื่นมือออกไปรับใช้ผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือความเข้าใจ ผมเคยสอนโรงเรียนวันอาทิตย์แก่หนุ่มสาววัยรุ่น เป็นผู้นำให้แก่องค์การต่าง ๆ ของผู้ใหญ่ และช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคน อุทกภัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงส่วนตัว ผมพยายามดำเนินชีวิตตามความเชื่อของผมด้วยคำพูดที่นุ่มนวล หน้าตาที่เป็นมิตร และมือที่ช่วยเหลือ แม้ปัจจุบันงานอาชีพหลักของผมจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ประตูอีกหลายบานก็ได้เปิดออกเพื่อช่วยเหลือและค้ำจุน