mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Pierre.

  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller

เกี่ยวกับฉัน

ผมอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์กับโมนิคภรรยาของผม เรามีลูกสาวสองคนกับหลาน 7 คน ผมหลงใหลอาชีพด้านทรัพยากรบุคคลที่ผมทำมาประมาณ 20 ปีในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

แรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในครอบครัวและเป็นสิ่งที่ต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตาม ต่อมาผมได้รับประจักษ์พยานของตนเอง ถ้าไม่มีประจักษ์พยาน ผมไม่เชื่อว่าผมจะยังอยู่ในศาสนจักร ประจักษ์พยานของผมก้าวหน้าเมื่อผมสละเวลารับใช้ในศาสนจักรมอรมอน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

เป็นธรรมชาติวิสัยจริง ๆ นี่คือศูนย์กลางชีวิตและเป็นหัวใจรูปแบบการดำเนินชีวิตของผม ศรัทธาของผมคือชีวิตผม ตลอดหลายปีผมยังคงแข็งขันในการเรียกต่าง ๆ ที่ได้รับมาเพื่อเป็นผู้นำและสอนสมาชิกคนอื่นๆ ของศาสนจักรมอรมอน