mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Paul Sleem

  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นผู้พูดที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแชมป์การอ่านซึ่งทำงานในโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการอ่าน การเรียนรู้และการแสดงความน้อบน้อมและความเคารพต่อผู้อื่น ผมเป็นพิธีกรมืออาชีพด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการบันเทิง โทรทัศน์ และวิทยุ ผมทำงานทั่วโลกเช่น โมนาโก นอร์เวย์ ไต้หวัน สวีเดน สกอตแลนด์ อาบูดาบี เยอรมนี ไอร์แลนด์ และอเมริกา เป็นอาทิ ผมเป็นผู้อุปถัมภ์งานการกุศล When You Wish Upon A Star เป็นเวลา 12 ปี "ในฐานะผู้ชายที่รักครอบครัว ผมเข้าใจความสำคัญของการให้ความรู้และการนำทางแก่ผู้เยาว์วัย ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตคือ... การใช้ชีวิต รัก เรียนรู้ และทิ้งมรดกตกทอดไว้"

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเติบโตมากับแม่เพียงคนเดียวในบ้านแบบชาวคริสต์ ผมรู้ว่าผมมีพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักผมและผมเข้าใจถึงพลังแห่งการสวดอ้อนวอน อย่างไรก็ตามผมไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย จนกระทั่งผมได้พบกับคู่ผู้สอนศาสนาสูงอายุ (พอลลีนและลอยด์) หลังจากหกเดือนที่ได้รับความรักอย่างจริงใจและความเมตตาจากทั้งสองคนที่พิเศษนี้ ผมขอให้ลอยด์เป็นผู้ให้บัพติศมาผม มีหลายสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตที่ทำให้ผมรู้ว่าศาสนจักรนี้เป็นความจริง การแต่งงานกับภรรยาผู้้มีความเชื่อเดียวกัน ลูกสามคนที่งดงามซึ่งผนึกกับภรรยาและผมเพื่อชั่วนิรันดร ผมทราบว่าพระกิตติคุณนี้เป็นความจริงและบางครั้งเราที่เป็นมนุษย์ก็ทำผิดพลาดแต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักความอ่อนแอและจะทรงอยู่ที่นั่นเพื่อเราเสมอ การทราบถึงสิ่งนั้นทำให้ผมต้องการเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นและแบ่งปันประจักษ์พยานกับครอบครัว เพื่อนๆ และทุกคนโดยเริ่มต้นจากวิธีที่ผมพยายามดำเนินชีวิต ทุกคนบนโลกมีขุมทรัพย์ที่รอคอยพวกเขากับพระกิตติคุณนี้

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ประการแรกผมพยายามดำเนินชีวิตตามความเชื่อของผมในทุกวันของชีวิต เพียงแค่พยายามอย่างดีที่สุดที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์ ที่โบสถ์ผมมีการเรียกหรือหน้าที่รับผิดชอบให้ทำงานกับเยาวชนในวอร์ดของเรา ทุกค่ำวันพุธเรามีชมรมเยาวชนที่เราทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเยาวชนเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และช่วยพวกเขาพัฒนาแนวคิดในการรับใช้ชุมชน เป้าหมายของการเรียกนี้คือ กระตุ้นเยาวชนให้แสดงความคิดเห็นและความเป็นตัวเขาในด้านบวกและท้าทายพวกเขาให้เรียนรู้สิ่งใหม่ขณะที่ยังคงมีความสนุกสนาน