mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Patrice

  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันรักการเป็นภรรยาและแม่ รวมถึงการใช้เวลากับครอบครัว ดิฉันเติบโตมาพร้อมกับการตระเวนไปทั่วประเทศออสเตรเลียกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเปิดการแสดง ดิฉันร้องเพลงมาตลอดและเชื่อว่าดนตรีสามารถเข้าถึงจิตใจได้

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันได้รับการเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่เป็นมอรมอน ดิฉันไม่เคยอยากรู้จริง ๆ ว่าศาสนจักรจริงหรือไม่จนกระทั่งอายุ 15 ปี ดิฉันสวดอ้อนวอนถึงเรื่องนี้และรู้สึกถึงสันติสุขในแบบที่ไม่เคยรู้สึกกับเรื่องอื่นมาก่อน ดิฉันรู้ว่าศาสนจักรนี้แท้จริง เมื่อคุณได้รู้สึกแบบนั้น มันจะนำชีวิตของคุณไปสู่ที่ซึ่งคุณจะไม่เคยคาดคิดมาก่อน และเป็นพรแก่ชีวิตของคุณอย่างไม่น่าเชื่อ!

เรื่องราวส่วนตัว

พรสวรรค์และของประทานของคุณจะเป็นพรแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

เฉกเช่นความรัก พรสวรรค์จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยหากไม่ได้แบ่งปันกับผู้อื่น

พรใดมาจากศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์

ศรัทธาค้ำจุนดิฉันตลอดช่วงเวลาการทดลองส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการสูญเสียน้องชายในอุบัติเหตุทางรถยนต์ สืบเนื่องจากความเชื่อของดิฉันในเรื่องครอบครัวนิรันดร์ ดิฉันจึงไม่รู้สึกสิ้นหวัง ดิฉันได้รับพรให้มีสันติสุขว่าถึงแม้ดิฉันจะไม่เข้าใจเหตุผลของทุกสิ่งทุกอย่างก็ตาม แต่ดิฉันก็ยังเป็นที่รักและจะได้พบกับเขาอีกครั้ง

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันและสามีรู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบในชุมชนของเรา เราจึงทำสิ่งที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนพูดคุยด้วย ช่วยเหลือเพื่อนย้ายของหรือทำความสะอาด ดิฉันพบว่าสิ่งนี้ช่วยให้ดิฉันแน่วแน่ในมุมมองนิรันดร์เกี่ยวกับชีวิตและการที่ดิฉันได้รับพรมากมาย และช่วยย้ำเตือนไม่ให้ดิฉันมองข้ามคุณค่าของสิ่งใดก็ตาม ดิฉันทำงานกับเยาวชนหญิงอายุ 12-17 ปีในละแวกบ้าน เราจัดกิจกรรมคืนวันพฤหัสบดีและเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าสำคัญต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์และความบริสุทธิ์ เราพยายามจัดกิจกรรมที่สนุกสนานหรือหนุนใจทางวิญญาณหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างเสมอ! นอกจากนี้เรายังเรียนรู้ด้วยกันทุกวันอาทิตย์ถึงวิธีที่เราสามารถประสานพระกิตติคุณเข้ามาในชีวิตพวกเราอีกด้วย