mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Paris

  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas

เกี่ยวกับฉัน

ผมเกิดในแอตแลนตา จอร์เจีย แต่ส่วนใหญ่เติบโตในทัสกีกี แอละแบมา ผมจะรับใช้งานเผยแผ่สองปีสำหรับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในคณะเผยแผ่อิงแลนด์ลีดส์ (ประเทศอังกฤษ) ผมรักบาสเกตบอลและปิงปอง แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมรักพระเยซูคริสต์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผู้สอนศาสนาสองคนจากศาสนจักรมอรมอนมาเคาะประตูบ้านสมัยผมอายุ 14 ปี ผมสงสัยมากเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาสอนผมและสิ่งที่พวกเขาเชื่อจนผู้สอนศาสนาคนหนึ่งขอให้ผมสวดอ้อนวอนทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าเรื่องที่พวกเขาสอนเป็นความจริงหรือไม่ ผมสวดอ้อนวอนและพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าทรงยืนยันกับผมว่าเรื่องที่พวกเขาสอนเป็นความจริง ผมได้รับพรเพิ่มเติมหลายอย่างผ่านความพยายามดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณที่พวกเขาสอนเมื่อผมอายุ 14 ปี และนั่นคือสาเหตุที่ผมเป็นมอรมอน

เรื่องราวส่วนตัว

คำสอนใดของพระผู้ช่วยให้รอดมีอิทธิพลในชีวิตคุณ

สิ่งหนึ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นนักหนาคือให้รักเพื่อนมนุษย์ นี่เป็นปรัชญาที่ผมทำได้ไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อมั่นว่าแม้ผมไม่ดีพร้อมในชีวิตนี้ แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้ผมพยายามต่อไป ผมได้รับความรักมากมายมาตลอดชีวิต โดยผ่านคำสอนของศาสนจักรมอรมอน ผมทำได้มากขึ้นและเข้าใจมากขึ้นว่าจะรักเพื่อนมนุษย์อย่างไร คุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมเรื่องการรักเพื่อนมนุษย์ ตลอดชีวิตผมไม่ว่าอยู่ที่ไหน มักจะมีคนมาเยี่ยมเยียนเราเพียงเพราะอยากระบายหรือบอกปัญหาของพวกเขากับคุณแม่ ท่านเป็นคนที่รับฟังเสมอ ผมมีแผนจะรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาสำหรับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และหวังว่าผมจะสามารถแสดงความรักเฉกเช่นพระคริสต์แบบคุณแม่ได้

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเข้าร่วมหลายโปรแกรมในศาสนจักรซึ่งช่วยให้สมาชิกเข้มแข็ง ผมแสดงศรัทธาผ่านการรับใช้ในชุมชนซึ่งสำคัญมากในศาสนามอรมอน