mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Дмитриева Ольга (Olga Dmitrieva)

  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาเกือบ 18 ปี หลังจากเรียนจบมัธยมปลาย ดิฉันออกจากบ้านไปเรียนต่อและทำงาน ดิฉันชอบวาดรูปและทำอาหาร ดิฉันรักธรรมชาติ โดยเฉพาะป่า ดิฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะอยู่ตามลำพัง แต่ดิฉันก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ ถึงจุดนี้ดิฉันทำงานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วย และทุกอย่างราบรื่นดี ดิฉันรู้ว่าแม้จะอยู่ตามลำพังและไม่มีใครเข้าใจ พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เคียงใกล้และทรงทราบปัญหาของดิฉัน พระองค์ทรงทราบว่าดิฉันรู้สึกอย่างไรและอะไรทำให้ดิฉันกังวล “คนเราไม่ได้วัดกันที่บุคลิกลักษณะ แต่วัดกันที่การเลือก”

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

คุณพ่อคุณแม่ดิฉันรับบัพติศมาเมื่อดิฉันอายุห้าขวบ ดิฉันจึงเติบโตในศาสนจักร แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า แต่ดิฉันเองไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้จนถึงช่วงเวลาหนึ่ง อาจดูเหมือนว่าดิฉันเข้าใจทุกสิ่ง แต่ดิฉันไม่สามารถพูดได้ว่าดิฉันเป็นคนที่มีความลึกซึ้งทางวิญญาณ มองย้อนกลับไป ดิฉันเข้าใจว่าเมื่อก่อนผู้คนนอกศาสนจักรมักจะดีกว่าและฉลาดกว่าดิฉัน ไม่มีสิ่งพิเศษใดๆ เกิดขึ้นในชีวิตดิฉัน ไม่มีเทพมาปรากฏ ไม่เคยป่วยหนักด้วยโรคร้ายแรง และความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ปกติดีทุกอย่าง เมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลง ดิฉันเริ่มคิดว่า “ดิฉันเป็นใคร ดิฉันมาที่นี่ทำไม” บอกได้ว่าความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ความคิดแง่บวกเลย นั่นเป็นเหตุผลให้ดิฉันต้องพิจารณาชีวิตตนเองอย่างจริงจัง ดิฉันเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ขอบคุณศาสนจักรและความเข้าใจในพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันมั่นใจมากขึ้นในความสามารถของตนเอง แต่ที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด ดิฉันเริ่มเข้าใจว่าซาตานจะไม่มีวันสอนผู้คนถึงความดี แต่คำสอนของพระคริสต์ต่างหากที่นำความสว่างมาให้ หลายปีผ่านไปแล้วตั้งแต่เกิดประสบการณ์ครั้งนี้ ดิฉันรู้ว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นความจริง ดิฉันเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า และดิฉันรู้ว่าทุกคนสามารถได้รับการให้อภัยผ่านทางพระเยซู

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันเป็นผู้นำดนตรีสำหรับเด็กในสาขา เด็กๆ กับดิฉันร้องเพลงและเรียนรู้เพลงกับเพลงสวด เป็นสิ่งวิเศษที่ได้ช่วยเด็กๆ ให้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า ที่ได้สอนพวกเขาให้สื่อสารกับพระองค์และปรึกษาพระองค์ เมื่อคุณเห็นพวกเขาเติบโตและเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ และวางใจในพระผู้เป็นเจ้า ศรัทธาของคุณก็เข้มแข็งขึ้น เด็กๆ ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษ ศรัทธาของพวกเขาแข็งแกร่ง และพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบพวกเขา