mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Надя (Nadejda)

  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva

เกี่ยวกับฉัน

ชีวิตดิฉันเป็นชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งและมีการปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลา ดิฉันชอบอยู่กับผู้คน ชอบจริงๆ นะคะ! ดิฉันไม่สามารถนั่งอยู่กับที่ได้ แต่ละวันดิฉันพยายามทำอะไรใหม่ๆ ดิฉันเชื่อว่าคนเราควรจะเติบโตทุกนาที เพราะเราต่างก็มีเวลา :) เมื่อก่อนดิฉันทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดให้กับงาน แต่ในที่สุดวันหนึ่งดิฉันก็ตระหนักว่าครอบครัวและเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เรา สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตดิฉันคือน้องสาวฝาแฝด ใครๆ คงได้แต่ฝันอยากมีน้องสาวแบบนี้สักคน :)

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันรักพระเยซูคริสต์อย่างที่สุด และรู้ว่าเราจะพบความสุขที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเราใกล้ชิดพระกิตติคุณของพระองค์ ใกล้ชิดแหล่งกำเนิดความคิดของพระองค์และความรู้เกี่ยวกับพระองค์ สำหรับดิฉันแหล่งนั้นคือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ดิฉันรู้ว่าการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์หมายถึงชีวิตที่มีความสุข ดิฉันต้องการมีความสุขวันนี้ ที่นี่เวลานี้ และดิฉันก็มีความสุขแล้ว :)

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันมีหน้าที่รับผิดชอบในศาสนจักร ปัจจุบันดิฉันรับผิดชอบดูแลองค์การเด็กระหว่างการประชุมต่างๆ ที่เรามีในศาสนจักร ช่วงเวลาที่ดิฉันได้อยู่กับเด็กเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆ ดิฉันเรียนรู้ความรักที่จริงใจและแท้จริงจากพวกเขา ดิฉันมีหน้าที่รับผิดชอบในสภานักเรียนด้วยเช่นกัน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเยาวชน ดิฉันชอบทำงานนี้มาก ไม่ว่าจะยากแค่ไหน แต่ก็สนุกทุกครั้ง!! ดิฉันผูกมิตรกับเพื่อนมากมายในศาสนจักร และพวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นพลังและแรงสนับสนุนให้ดิฉันอย่างแท้จริง