mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน 吉岡萌恵 (Moe)

  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka
  • Moe Yoshioka

เกี่ยวกับฉัน

เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ดิฉันเป็นสมาชิกศาสนจักร ดิฉันจึงไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ยังเล็ก ดิฉันดำเนินชีวิตขณะเรียนรู้คำสอนของพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันชอบฟังคุณพ่อคุณแม่เล่าเรื่องพระผู้เป็นเจ้า ผลก็คือดิฉันเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟังคำสอนของพระองค์เป็นเรื่องปกติ เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น ดิฉันเริ่มค่อยๆ เกิดความสงสัยเกี่ยวกับคำสอนและแนวคิดที่ดิฉันถือว่าเป็นระเบียบตามธรรมชาติสำหรับสิ่งต่างๆ มาจนถึงจุดนั้น ดิฉันสวดอ้อนวอนนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อขอคำตอบว่าศาสนจักรนี้จริงหรือไม่และคำสอนของศาสนจักรจริงหรือไม่ ดิฉันไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน—เพียงแต่รู้สึกค่อนข้างอบอุ่นในใจ และดิฉันไม่ค่อยเข้าใจความหมายของความรู้สึกนี้ ในช่วงปีสุดท้ายของมัธยมปลาย ขณะคำนึงถึงวิถีชีวิตในอนาคตและอ่านหนังสืออย่างหนักทุกวันเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ได้ นั่นเป็นช่วงเวลาที่คำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องค้ำจุนที่สำคัญของดิฉัน แม้ช่วงเวลาของการดูหนังสือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะเป็นความยากลำบากสำหรับดิฉัน แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดิฉันเห็นปาฏิหาริย์มากมายและได้รับพรมากมายจริงๆ แต่เท่าที่ดิฉันกล่าวมานี้ ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งเป็นไปตามที่ดิฉันต้องการ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ดิฉันเป็นสมาชิกศาสนจักร ดิฉันจึงไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ยังเล็ก ดิฉันดำเนินชีวิตขณะเรียนรู้คำสอนของพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันชอบฟังคุณพ่อคุณแม่เล่าเรื่องพระผู้เป็นเจ้า ผลก็คือดิฉันเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟังคำสอนของพระองค์โดยเป็นเรื่องปกติ เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น ดิฉันเริ่มค่อยๆ เกิดความสงสัยเกี่ยวกับคำสอนและแนวคิดที่ดิฉันถือว่าเป็นระเบียบตามธรรมชาติสำหรับสิ่งต่างๆ มาจนถึงจุดนั้น ดิฉันสวดอ้อนวอนนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อขอคำตอบว่าศาสนจักรนี้จริงหรือไม่และคำสอนของศาสนจักรจริงหรือไม่ ดิฉันไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน—เพียงแต่รู้สุกค่อนข้างอบอุ่นในใจเกี่ยวกับ และดิฉันไม่ค่อยเข้าใจความหมายของความรู้สึกนี้ ในช่วงปีสุดท้ายของมัธยมปลาย ขณะคำนึงถึงวิถีชีวิตในอนาคตและอ่านหนังสืออย่างหนักทุกวันเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ได้ นั่นเป็นช่วงเวลาที่คำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องค้ำจุนที่สำคัญของดิฉัน ทุกวันดิฉันสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าถึงความรู้สึกนึกคิดและความกังวล ขณะพักจากการดูหนังสือ ดิฉันจะอ่านพระคัมภีร์ การทำเช่นนี้ช่วยให้ดิฉันได้รับคำตอบที่ต้องการและรู้วิธีแก้ปัญหา และยังเป็นการปลอบโยนจิตวิญญาณดิฉันด้วย แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ดิฉันก็ยังสามารถรู้สึกขอบพระทัย แม้ช่วงเวลาของการดูหนังสือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับดิฉัน แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดิฉันเห็นปาฏิหาริย์มากมาย ดิฉันได้รับพรมากมายจริงๆ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งเป็นไปตามที่ดิฉันต้องการ อย่างไรก็ตาม เวลานี้ดิฉันเข้าใจแล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมพรที่ประเสริฐกว่าพรที่ดิฉันปรารถนาไว้ให้ ดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นปาฏิหาริย์นั้นยังไม่ใช่ปาฏิหาริย์ แต่เป็นเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อประโยชน์ของดิฉัน พระผู้เป็นเจ้าทรงรักทุกคน และดิฉันเชื่อว่าพระองค์ทรงเตรียมวิถีทางแห่งความสุขที่ดีกว่าไว้ให้เราแต่ละคน

เรื่องราวส่วนตัว

โปรดอธิบายว่าการสวดอ้อนวอนมีบทบาทในชีวิตท่านอย่างไร

ดิฉันเห็นว่าการสวดอ้อนวอนคือโอกาสที่คนเราจะสนทนากับพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับเมื่อคุณรู้จักอีกคนแล้วทำให้สัมพันธภาพลึกซึ้งขึ้นด้วยการสื่อสาร ดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ต่างจากการสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอน—ยิ่งทำมากเท่าใด สัมพันธภาพของคุณกับพระผู้เป็นเจ้าก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น ด้วยการสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ดิฉันได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับช่วงเวลานั้นจากพระองค์ บางเวลาคุณอาจรู้สึกได้รับการปลอบโยน บางเวลาอาจรู้แน่ชัดว่าพระองค์ทรงได้ยินคำวิงวอนของคุณ และบางเวลาคุณอาจรู้สึกราวกับว่าคุณไม่ได้ยินอะไรเลย จังหวะวลาจะแตกต่างกันไป และยังมีหลายวิธีอีกด้วย แต่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงได้ยินการสวดอ้อนวอนของเราแน่นอน คุณจะรู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเสมอโดยผ่านการสวดอ้อนวอน และคุณจะฮึดสู้ขึ้นมาได้จากความรู้สึกนั้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันรับใช้ศาสนจักรในตำแหน่งตัวแทนกลุ่มคนโสด (ต่อไปนี้จะใช้ SA แทน) ซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ดิฉันปรารถนาจะทำหน้าที่รับผิดชอบนี้ให้ดีที่สุดโดยทำให้สมาชิก SA ในวอร์ดของดิฉันเข้ากันได้ในฐานะเพื่อน ช่วยให้พวกเขาสนุกสนานด้วยกัน และทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ทำให้เติบโตมากขึ้น สมาชิก SA ที่มาโบสถ์ของดิฉันมักมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงานอาสาสมัครอยู่บ่อยครั้ง ประสบการณ์จากการทำงานอาสาสมัครที่เขตโทโฮกุซึ่งถูกถล่มจนพังพินาศจากแผ่นดินไหว สอนดิฉันให้รู้ว่าปีติสุขที่มาจากการรับใช้ผู้อื่นมีมากเพียงใดและเรื่องนี้ทำให้คนเราเกิดความยินดี—จนแทบไม่น่าเชื่อ