mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Mirtha Gómez De Taveras

  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันชื่อเมอร์ตา โกเมส ดิฉันทำงานเป็นนักจิตวิทยาคลินิก และปัจจุบันดิฉันเป็นศาสตราจารย์ในภาควิชาจิตวิทยา นอกจากนั้น ดิฉันยังดำรงตำแหน่งประธานของสองคณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซานเตียโก (UTESA) ดิฉันเป็นคุณแม่ของลูกชายทั้งสองคนและเป็นภรรยาในขณะเดียวกัน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเป็นมอรมอนมายี่สิบปีแล้ว ย้อนกลับไปดิฉันตระหนักได้ว่านี่เป็นศาสนจักรที่มีข้อกำหนดทั้งหมดเพื่อนำเราเข้าใกล้พระเยซูคริสต์ บัดนี้เป็นวิถีชีวิตของดิฉัน อีกนัยหนึ่ง ดิฉันรู้สึกว่าพระกิตติคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดิฉัน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันพยายามดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระกิตติคุณ ดิฉันชอบช่วยเหลือที่โบสถ์ทุกวันอาทิตย์ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโบสถ์ และสำหรับครอบครัวของดิฉันที่จะสามารถอ่านและสวดอ้อนวอนทุกวัน