mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Michelle Paniagua.

  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นแม่ของลูกๆ ที่น่ารักสามคน สองคนเป็นโรคออทิซึม ช่วงแรกยอมรับได้ยากและต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตแบบใหม่ซึ่งมีทั้งการบำบัดและการควบคุมอาหารตามหลักโภชนาการ ดิฉันมีศรัทธาในการฟื้นคืนชีวิตและมีศรัทธาว่าจะได้เห็นพวกเขาสมบูรณ์แบบตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ดิฉันกับน้องสาวมีโรงเรียนสองภาษาแห่งหนึ่งในเมืองที่เราอยู่นี้ ดิฉันสุขใจเวลาที่อยู่กับนักเรียนเพราะดิฉันสอนสิ่งที่ดิฉันชอบและสิ่งที่ดิฉันรู้ ดิฉันชอบงานอาชีพนี้เพราะทำให้ดิฉันเห็นว่านักเรียนเปลี่ยนไปอย่างไรและมีสิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิตพวกเขาอย่างไร ขณะนี้ดิฉันกำลังทำงานในโครงการใหม่สำหรับโรงเรียน โครงการนี้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมได้ และได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษที่พวกเขาจำเป็นต้องได้รับ ตลอดจนมีพื้นที่ให้พวกเขาได้พัฒนาด้านต่างๆ งานอดิเรกที่ดิฉันชอบคือการมีงานยุ่งตลอดเวลา! ดิฉันไม่ชอบเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ดิฉันมีโครงการเล็กๆ น้อยๆ อยู่ที่บ้านเสมอ เช่น เขียนหนังสือ ทำงานประวัติครอบครัว ทำการบ้านกับลูกๆ และพยายามเป็นแม่ที่ดีขึ้น ดิฉันชอบเดินทางกับครอบครัว ทำความรู้จักกับสถานที่และผู้คนในที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้สังเกตการทำงานของครูคนอื่นๆ ดิฉันเชื่อว่าฝันของเราเป็นจริงได้ ถ้าเราขยันและทุ่มเทด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อความสำเร็จนั้น เวลาสำคัญต่อดิฉันมาก นี่คือเครื่องมือดีที่สุดที่เรามีเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายของเรา!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรมาโดยตลอด คุณพ่อเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุห้าขวบ ดิฉันกับพี่น้องทุกคนเติบโตในศาสนจักรและมีโอกาสดีที่ได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมทุกอย่างที่ศาสนจักรจัดไว้สำหรับเด็กและเยาวชน เรื่องนี้ดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่าย เพราะดิฉันต้องเรียนรู้ความจริงด้วยตนเอง สิ่งที่มีประโยชน์มากคือการเป็นผู้สอนศาสนาในประเทศปานามา เพราะทำให้ดิฉันเข้าใจว่าการเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย ดิฉันได้เห็นการเสียสละใหญ่หลวงที่ผู้คนทำเพื่อติดตามพระผู้ช่วยให้รอดและเรียนรู้ที่จะทำสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้อง นั่นทำให้ดิฉันซาบซึ้งใจมากขึ้นกับการที่มีพระกิตติคุณในชีวิตมาตั้งแต่เด็ก ดิฉันมีความสุขมากในศาสนจักรนี้ ดิฉันชอบกิจกรรมมาก เพราะกิจกรรมเหล่านั้นช่วยให้ดิฉันพัฒนาชีวิตและพยายามเป็นคนดีขึ้น ดิฉันยังต้องเรียนรู้อีกมาก แต่ดิฉันทราบว่าจะพบความช่วยเหลือที่ครอบครัวและดิฉันต้องการได้ในศาสนจักร ดิฉันไม่ทราบว่าการอยู่นอกศาสนจักรเป็นอย่างไรและไม่ทราบเช่นกันว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ แต่ดิฉันจะไม่ยอมแลกกับอะไรทั้งสิ้น ดิฉันพบสันติสุขและความหวังในการเป็นมอรมอน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

การเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์คือวิธีธรรมชาติของการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย เป็นมากกว่าการทำตามกฎ เพียงแต่เป็นการทำสิ่งที่ถูกต้อง ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรามีโอกาสพัฒนาชีวิตเราทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว งานอาชีพ และในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราเป็นแสงสว่างแก่โลกได้โดยการทำสิ่งเล็กน้อยและเรียบง่ายซึ่งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเรา เราเรียนรู้ว่าเรามีศักยภาพที่ดีเยี่ยมและสามารถประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เราปรารถนา