mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Joseph: ศักดิ์สิทธิ์, Joseph, Saksit, Joseph Saksit, Chaipinit, Saksit Chaipinit, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Joseph

เกี่ยวกับฉัน

ผมชอบ Girls'Generation they are K-pop ผมชอบเต้นและร้องเพลง. ผมดีใจมากๆที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ผมเคยเป็นผู้สอนศาสนาที่ กัมพูชา.

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ง่ายๆเลยเพราะ พ่อกับแม่ ผมเป็นสมาชิกก่อนผมเกิด

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมได้อ่านพระคัมภีร์มอรมอน และ สวดอ้อนวอน สิ่งนี้ทำให้ผมมีประจักษ์พยานส่วนตัวมากขึ้น และ ทำให้ผมรู้ว่าทำไมผมถึงเกิดมาบนโลกนี้