mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Grant

  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler

เกี่ยวกับฉัน

ผมทำฟาร์มนมเป็นรุ่นที่ 3 ในวัยหนุ่มผมรักฟาร์มนี้ และชอบทำงานกับพ่อแม่และพี่้น้องของผมอีก 8 คนด้วย ผมปรารถนาจะเลี้ยงลูกของผมแบบเดียวกันที่ผมถูกเลี้ยงมา ผมเรียนจบปริญญาและกลับมาที่ฟาร์มนมนี้ ผมพบกับหวานใจของผมขณะเรียนปีสองและแต่งงานกับเธอ เราเริ่มสร้างครอบครัวด้วยกัน และรับพรจากการมีลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวสี่คน เรามีความสุขที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา และในเวลานี้เรามีความสุขกับหลานของเรา ผมเชื่อว่าการทำงานหนักและการทำงานร่วมกันทำให้ลูกและหลานของเราให้เกียรติครอบครัวและชีวิต ผมเข้าร่วมหน่วยค้นหาและกู้ภัย รับประกาศนียบัตรผู้ชำนาญการแพทย์ฉุกเฉิน และเข้าร่วมเป็นหน่วยรถพยาบาลอาสาในท้องที่ การรับใช้คนในชุมชนของผมทำให้ผมมีปีติในการรับใช้และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของผู้คน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมถูกเลี้ยงมาในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผมชอบเสมอที่ศาสนจักรเน้นย้ำความสำคัญของครอบครัว เราไปโบสถ์ด้วยกันเป็นครอบครัวและมีสังสรรค์ในครอบครัวทุกค่ำวันจันทร์ด้วย การเรียนรู้มากขึ้นจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ พระชนม์ชีพ และคำสอนของพระองค์ การเติบโตมาในฟาร์มนมทำให้เรามีโอกาสทำงานร่วมกันและสนิทกัน หลังจากที่ผมย้ายออกมาจากบ้าน ผมอยากรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา แต่ผมจำเป็นต้องรู้ด้วยตนเองว่าศาสนจักรนี้เป็นศาสนจักรที่แท้จริง ผมเรียนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาและสวดอ้อนวอนอย่างมากว่าเราแต่ละคนสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง ผมรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงรักผม และเราสามารถกลับไปอยู่กับพระองค์เป็นครอบครัวอีกครั้งได้

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตผมคือการรับใช้ผู้อื่น ความพึงพอใจที่มาจากการรับใช้ผู้อื่นนำเราเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์มากขึ้น ขณะที่เข้าร่วมการประชุมในวันอาทิตย์ ผมมีโอกาสทำงานกับเยาวชนโดยการเป็นครูและกับผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน และการเรียกอื่นๆ อีกมากมายเช่นกัน สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือ เราทุกคนพยายามทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นและช่วยเหลือกัน หลักสำคัญคือการเรียนรู้จากพระคัมภีร์และพยายามดำเนินชีวิตของเราตามพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์