mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
สุพิชฌาย์: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน สุพิชฌาย์

เกี่ยวกับฉัน

ฉันจบมัธยมปลายโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเมื่อปี59 แต่ฉันยังไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะเลือกเป็นผู้สอนศาสนาก่อน และพี่สาวฉันกำลังจะเป็นผู้สอนศาสนาพร้อมกับฉัน ครอบครัวฉันมีทั้งหมด5คนและฉันเป็นคนสุดท้องฉันได้เรียนรู้พระกิตติคุณโดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวฉัน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เมื่อฉันอายุ14ปีฉันได้มีโอกาสเรียนกับผู้สอนศาสนา ผู้สอนศาสนาหลงทางและเจอบ้านของฉัน สิ่งนั้นทำให้ฉันรู้ว่าเป็นการเตรียมทางของพระผู้เป็นเจ้า ตอนนี้ฉันและครอบครัวเป็นสมาชิกได้4ปีแล้วและพ่อของฉันได้รับการเรียกเป็นอธิการ หลังจากที่ฉันได้เรียนรู้พระกิตติคุณชีวิตของฉันเปลี่ยนไป

เรื่องราวส่วนตัว

ท่านเคยได้รับคำตอบการสวดอ้อนวอนโดยวิธีใดบ้าง

โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณช่วยให้ใจฉันอบอุ่นมากขึ้นขณะที่ฉันเผชิญกับปัญหา ฉันจะรู้สึกทุกครั้งว่าฉันสามารถผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้โดยผ่านการวางใจในพระผู้เป็นเจ้า

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ฉันทำงานกับเยาวชนหญิงที่วอร์ด สิ่งนี้ทำให้ฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักลูกๆของพระองค์เพียงใด ฉันมีโอกาสช่วยน้องๆทำความก้าวหน้าส่วนบุคคลเพื่อบรรลุจุดประสงค์สูงสุดคือการทำศาสนพิธีในพระวิหาร