mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
ชญานี รัตแมต: วาดรูป, มอรมอน, Missionary, love, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน ชญานี รัตแมต

เกี่ยวกับฉัน

ฉันชอบที่จะวาดรูปในเวลาว่าง สนใจพิเศษคือธรรมชาติ ป่าและสัตว์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

พระผู้เป็นเจ้าทำให้เรามีความรักที่มาจากใจที่แท้จริง พระองค์ทำให้เราอ่อนโยนมากขึ้น พระองค์ทรงให้ชีวิตใหม่ และนี่คือสิ่งที่ฉันได้รับ และอีกมากมาย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ในการประชุมฉันมักจะได้ร้องเพลงพิเศษ ฉันยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ โดยการเป็นผู้สอนศาสนา