mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
komsan nomsod pangpakdee: คมสัน, komsan, nomsod, นมสด, พังภักดี, pangpakdee, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน komsan nomsod pangpakdee

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นมอรมอนผมเป็นสมาชิกของศาสนาจักร คนแรกและเพียงคนเดียวของครอบครัว

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ประจักษ์พยานถึงความจริงที่ได้รับ

เรื่องราวส่วนตัว

พรใดมาจากศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์

ความหวังในความจริง และปีติ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

พยายามมองหาข้อบกพร่องส่วนตัวและพัฒนาให้ดีขึ้น