mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Ariel Siriporn Sanputhorn: Temple Square, Thailand, กรุงเทพ, Bangkok, Chiang Mai, Utah, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Ariel Siriporn Sanputhorn

เกี่ยวกับฉัน

ฉันเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส เรื่องราวของเด็กผู้หญิงธรรมดาอายุ 16 ปีเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้เจอกับผู้สอนศาสนาสองคนที่เดินผ่านหน้าบ้าน ฉันรู้ว่าตลอดว่าชีวิตต้องมีอะไรมากกว่าการเกิดมา ใช้ชีวิตและจบไป ฉันได้รับความรู้สึกพิเศษที่ยืนยันถึงความจริงของข่าวสารที่ผู้สอนศาสนาแบ่งปัน..ว่าความจริงแล้วฉันมาจากครอบครัวใหญ่บนสวรรค์ที่มีพระเจ้าเป็นพระบิดาสบนสวรรค์ผู้ทรงรักฉัน และฉันรู้จักพระองค์ หลังจากนั้นชีวิตฉันไม่เคยเป็นแบบเดิมอีกเลย ฉันต่อสู้กับหลายสิ่งเพื่อความเชื่อที่ฉันรัก และฉันผ่านมาได้เพราะความรักที่พระองค์ทรงมีให้ฉัน ฉันรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงรักเราทุกคน ฉันรู้ว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นความจริง ฉันรู้ว่าไม่มีหนังสือเล่มอื่นใดอีกแล้วที่จะพาเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าได้มากกว่าพระคัมภีร์มอรมอน และตอนนี้ฉันกตัญญูที่ได้มีโอกาสประกาศข่าวสารอันประเสริฐนี้แก่ทุกคน ตอนนี้ฉันเป็นผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย รับใช้ที่คณะเผยแผ่ Utah Salt Lake City Temple Square Mission ฉันรักงานสอนศาสนาและพร้อมช่วยทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ว่าสามารถช่วยให้พวกเขามีความสุขมากขึ้นในชีวิตได้อย่างไร ฉันสนับสนุนและพร้อมช่วยทุกคนที่ต้องการเป็นผู้สอนศาสนาค่ะ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เพราะฉันรู้ว่าศาสนจักรแห่งนี้เป็นความจริง ศาสนจักรนี้เป็นของพระเยซูคริสต์ ผู้นำของศาสนจักรก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ เพราะฉันรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงและเป็นถ้อยคำจากพระเจ้าจริงๆ การเปิดเผยจากพระเจ้าก็ยังทรงมีผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตผู้ดูแลศาสนจักร ฉันรู้ว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่านี้อีกแล้ว ทุกอย่างที่กล่าวมานี้จะนำทางฉันให้กลับบ้านไปหาพระบิดาบนสวรรค์ได้ในที่สุด ความรู้ที่ว่าฉันเป็นลูกสาวของพระบิดาบนสวรรค์ทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย พระกิตติคุณและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทำให้ฉันไม่ต้องทนทุกข์กับความผิดในอดีตอีกต่อไป ฉันรู้ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ความจริงนี้ได้ และฉันเชื้อเชิญทุกคนที่จะเจอผู้สอนศาสนา การตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต ฉันภูมิใจที่เป็นมอรมอน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ฉันได้เรียนรู้บทเรียนหนึ่งที่สำคัญมากของการใช้ชีวิตในฐานะลูกสาวที่ดีและผู้ติดตามที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์คือ การเชื่อฟัง การที่จะมีการเชื่อฟังได้นั้นต้องมาจากความรักที่มีให้พระเจ้ามากพอที่จะรู้ว่าพระเจ้ามาก่อน เชื่อฟังพระองค์ก่อน ฉันรู้ว่าไม่สำคัญว่าโลกจะขอให้เราใช้เวลานานเท่าไหร่กับการทำงานหรือเรียน แต่ทุกๆวัน ทุกๆวินาที เราต้องทำตามพระบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ พระบัญญัติไม่ใช่แค่ข้อห้ามที่ห้ามเราจากความสุข มันคือเครื่องปกป้องเรา เมื่อฉันทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า ฉันค้นพบว่าพระบัญญัติเหล่านั้นมีไว้เพื่อปกป้องฉัน เพื่อความปลอดภัยของตัวฉันเองจากสถานการณ์ที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อฉันทำผิด.. และผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าเสมอ ได้รับพรตลอดการ สิ่งที่ฉันทำเพื่อดำเนินชีวิตตามความเชื่อคือ เชื่อฟังพระเจ้า สวดอ้อนวอนถึงพระองค์ทุกวัน อ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน รักษาพระบัญญัติของพระองค์ ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ พระคัมภีร์มอรมอนเป็นส่วนสำคัญมากในการเปลี่ยนชีวิตของฉัน ฉันรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคำของพระเจ้าที่เป็นเหมือนเครื่องนำทางในชีวิตว่าฉันควรทำอะไรในชีวิตและนำทางฉันกลับบ้านไปหาพระองค์บนสวรรค์อย่างปลอดภัย และฉันรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าทุกครั้งที่ฉันอ่านพระคัมภีร์มอรมอน