mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Tim

  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates

เกี่ยวกับฉัน

ผมแต่งงานกับสตรีที่เยี่ยมยอดและมีลูกแสนวิเศษ 4 คน ผมเป็นนักร้อง/นักแต่งเพลงที่แนชวิลล์ เทนเนสซี ผมยังเป็นนักร้องนำในวงสามคนชื่อว่า ดิว เวสท์ (Due West) ผมยังเป็น สมาชิกวงแนชวิลล์ทรีบิวท์แบนด์ด้วย

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเกิดและเติบโตในศาสนจักรและบรรพชนของผมข้ามทุ่งราบมาจากนอวู ดังนั้นผมจึงมีรากฐานที่หยั่งรากลึกในศาสนจักร ส่วนใหญ่แล้ว ผมรู้ว่านี่เป็นความจริงและผมรักพระผู้ช่วยให้รอดของผมมาก

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมพยายามดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระผู้ช่วยให้รอดของผม พระเยซูคริสต์ ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ให้พระคริสต์มาเป็นอันดับแรกก่อนในทุกสิ่งที่ผมทำและทำตามแบบอย่างของพระองค์ แม้ว่าผมทำผิดพลาด ตลอดเวลา ผมพยายามสุดความสามารถและจะพยายามต่อไป เพราะผมรู้ว่าพระองค์ทรงรักผมไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผมโชคดีมากที่ได้เดินทางทั่วประเทศกับเพื่อนสนิทของผม (วง แนชวิลล์ทรีบิวท์แบนด์) แบ่งปันประจักษ์พยานของผมโดยการร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ สิ่งที่ผมชอบทำคือร้องเพลง ผมชอบร้องเพลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมสามารถร้องเพลงเกี่ยวกับพระผู้ไถ่ของผมได้ คำพังเพยที่ผมชอบที่สุดคือ คำพังเพยของเซนต์ออกัสทีนที่ว่า คนที่ร้องเพลง คือคนที่อธิษฐานสองครั้ง การร้องเพลงช่วยเสริมการสรรเสริญและการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของเรา คำสวดอ้อนวอนที่ร้องเป็นเพลงแสดงถึงปีติจากใจ ถึงความสุขอันเป็นผลมาจากคนที่ พบกับพระเยซูคริสต์และสัมผัสถึงความรักของพระองค์