mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
รสสุคนธ์ พานศรี: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน รสสุคนธ์ พานศรี

เกี่ยวกับฉัน

ฉันเป็นลูกชาวนาเติบโตมาในครอบครัวที่ฐานะไม่ดีแต่คุณแม่ของฉันท่านเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งท่านเลี้ยงดูฉันและน้องสาวตามลำพังมาหลายปีเพราะคุณพ่อของฉันท่านเสียชีวิตตั้งแต่ฉันอายุได้ 4 ขวบ และน้องสาวฉันอายุได้เพียง 1 ขวบเท่านั้น ฉันรักการเรียนหนังสือและชอบอ่านหนังสือมาก ฉันจึงมีความฝันที่จะเป็นนักเขียนให้ได้ ฉันเริ่มรู้จักกับศาสนาจักรเมื่อฉันเรียนในวิทยาลัย ชีวิตในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีความสุข สนุกมากที่สุดในชีวิตฉัน และมันก็เป็นช่วงที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างไร สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่เข้มแข็งสามารถผ่านอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสมาได้ก็คือพระกิตติคุณ และพระกิตติคุณทำให้ฉันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้ ฉันรักพระบิดาบนสวรรค์ รักพระเยซูคริสต์ รักศาสดา รักที่จะไปพระวิหารมาก ในทุกวันนี้แม้ฉันจะมีงานทำที่มั่นคง (ฉันเป็นหมอฟัน) แต่ฉันก็ยังต้องเจอกับปัญหามากมายที่รอให้ฉันคิดและตัดสินใจ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันมีการตัดสินใจที่ดีได้คือการสวดอ้อนวอน การสวดอ้อนวอนทำให้ฉันเรียนรู้ที่จะวางใจในพระบิดา เรียนรู้ที่จะรอคอยเวลาที่เหมาะสมสำหรับคำตอบที่พระองค์จะทรงประทานให้ ทำให้ฉันเรียนรู้ที่จะอดทน วันเวลานี้ฉันมีความสุขที่จะอยู่และดูแลลูกชายสองคน ฉันเรียนรู้ทุกวันว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีของลูกได้อย่างไร

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ช่วงวัยของชีวิตที่ผ่านมา สิ่งที่ฉันมีความสุขที่สุดคือการตัดสินใจเป็นสมาชิกของศาสนาจักร 15 ปีที่ฉันเปลี่ยนใจเลื่อมใส ตั้งใจรับใช้ในงานของพระองค์ ตั้งใจในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ทำให้พระคุณและความรักของพระบิดาแจ่มชัดในจิตวิญญาณของฉัน ภาพของความรักของพระบิดา และพระคริสต์แจ่มชัดอยูในใจฉันเสมอ สิ่งนี้ทำให้ฉันมีความพยายามที่จะเป็นคนดีที่พระบิดาทรงพอพระทัย หลายครั้งที่ฉันกระทำสิ่งที่ผิดพลาดจนต้องกลับใจ ฉันรู้สึกเสียใจที่ทำให้พระบิดาทรงผิดหวัง แต่พระองค์ก็ทรงทำให้ฉันรู้ว่าพระองค์ทรงให้โอกาสกับชีวิตฉันอยู่เสมอ ฉันมีความสุขที่พระองค์ทรงให้อิสระภาพแก่ฉันที่จะเลือก ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากการเลือกของฉัน ฉันพร้อมที่จะยอมรับผลในสิ่งที่ฉันเลือก ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงมองเห็นชีวิตของฉัน ฉันรู้ว่าพระองค์ทรงห่วงฉันและรักฉันมากเพียงใด ฉันจะน้ำตาไหลด้วยความยินดีทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้ ฉันรู้ว่าชีวิตของฉันขาดพระบิดาไม่ได้ ไม่ว่าฉันจะพบความสุข ความทุกข์ ฉันคิดถึงพระองค์ตลอดเวลา ดวงตาของฉันไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้เมื่อฉันแหงนหน้ามองท้องฟ้า แต่ฉันรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นคอยเฝ้ามองฉันอยู่ตลอดเวลา ฉันดีใจที่ได้เติบโตอยู่ในศาสนาจักรที่แท้จริงแห่งนี้ เพราะทำให้ฉันรู้ว่าฉันเกิดมาบนโลกนี้อย่างมีความหมาย มีจุดประสงค์ ฉันอาสามาเกิดบนโลกนี้ด้วยความมั่นใจว่าฉันจะก้าวผ่านชีวิตบนโลกนี้ไปได้ ตรวบใดที่ฉันยังดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมพระองค์จะทรงคุ้มภัยให้ฉัน ประทานความช่วยเหลือให้ฉัน คอยโอบอุ้มฉันด้วยความรักเมื่อเห็นฉันผิดหวังและร้องไห้ ชีวิตนี้ไม่มีใครจะไม่เจอปัญหาและอุปสรรค ขอให้เรารู้เพียงว่าพระองค์จะทรงคัดเลือกเพชรพลอยที่สวยงามออกจากเตาหลอม ดังนั้นไม่ว่าเราจะเจอสิ่งใดที่ทำให้เราเศร้าโศก ผิดหวัง ท้อแท้ ขอให้เราอดทนแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีในความอดทน ฉันเชื่อเช่นนั้น และรักในสิ่งนี้ รักสุดใจฉัน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ฉันมีหน้าที่ที่ได้รับเรียกให้เป็นครูผู้สอนในชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์สำหรับผู้ใหญ่ และสอนชั้นเรียนผู้สนใจ ฉันมีความสุข และตื่นเต้นทุกครั้งที่จะวางแผนการสอนในชั้นเรียน การเตรียมตัวสำหรับการสอนทำให้ฉันได้รับการสอนจากพระบิดาเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อฉันเข้าใจในพระประสงค์ของพระองค์แล้วทำให้ฉันสามารถแบ่งบันพระกิตติคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้คนในชั้นเรียนเข้าใจเหมือนอย่างที่ฉันเข้าใจเหมือนอย่างที่พระบิดาต้องการให้พวกเรารู้ หลังจากเลิกโบสถ์ทุกอาทิตย์ฉันและเพื่อนๆ และรวมกลุ่มกันที่บ้านของเพื่อนสมาชิก ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวในพระคัมภีร์ ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหา แบ่งปันข้อพระคัมภีร์เพื่อช่วยยกระดับจิตวิญญาณของเขาให้เติบโต เข้มแข็ง