mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
นุ่น: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน นุ่น

เกี่ยวกับฉัน

ฉันชอบทำสวนในเวลาว่างของฉันและฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกออกแบบฉันเคยทำงานหลายๆๆที่และแต่ละที่แตกต่างกันมากเช่น ฉันเคยทำงานเป็นแม่บ้าน กรรมกร แจกใบปลิว พี่เลี้ยงเด็ก call center taxi ผู้ช่วยโฟร์แมน แต่ละงานมีความยากลำบากของมันแต่ฉันก็ทำได้

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เพราะว่าฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงจะการดำเนินชีวิตของฉันและได้รับการยืนยันมากขึ้นโดยสวดอ้อนวอนอ่านในพระคัมภีร์มอนมอรทำให้ฉันมั่นใจแล้วเชื่อมากขึ้น

เรื่องราวส่วนตัว

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคุณอย่างไร

พระวิญาญาณเมื่อคนที่คุ้มครองและในความมั่นใจในสิ่งต่างๆที่เราต้องการเช่นหากเราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่หากเราสวดอ้อนวอนพระวิญญาณจะอยู่กันเราแล้วทำในเรามั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ฉันเคยเป็นประธานเยาวชนหญิงในสาขา และฉันได้มีโอกาสทำความก้าวหน้าไปพร้อมกับเยาวชนหญิงด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีการดำเนินชีวิตตามความเชื่อของฉันและได้รับการพัฒนาในแต่ละวันของฉันด้วย