mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
warapron chanaboon: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน warapron chanaboon

เกี่ยวกับฉัน

ตอนนี้ฉันจบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ และสมัครเป็นผู้สอนศาสนาหลังจากที่จบมหาวิทยาลัย เคยรับใช้ที่ดินแดง อโศก อุดร เชียงใหม่ และศรีนครินทร์ ครอบครัวของฉันมี พ่อ แม่ พี่ชาย น้องสาว และตัวฉัน ครอบครัวของฉันเป็นสมาชิกของศาสนจักร ฉันบัพติศมาเมื่ออายุ 13 ปี และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินขีวิต และคำสอนที่ดีจากชั้นเรียนเยาวชนหญิง และสมาคมสงเคราะห์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

แม่ของฉันเจอกับผู้สอนศาสนา และเชิญพวกเขาให้มาที่บ้านเพื่อทำความรู้จักกับสมาชิกในครอบครัว ฉันสนใจมาก และอยากเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคำสอน ขณะนั้นฉันอายุ 13 ปี ฉันสวดอ้อนวอนเพื่อขอยืนยันความจริงถึงคำสอนของศาสนจักรแห่งนี้ และวันหนึ่งฉันได้บอกกับแม่ว่าฉันจะรับบัพติศมา การตัดสินใจครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตของฉันจนถึงทุกวันนี้ ฉันมีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนจักร และช่วยฉันเป็นคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น และเห็นความสำคัญของคำว่า "ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์" ฉันกตัญญูสำหรับคำสอนที่ถูกต้อง ศาสนจักรที่แท้จริง ตัวอย่างที่ดี

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

หลังจากที่ฉันจบผู้สอนศาสนาฉันได้กลับมาเพื่อทำงานที่กรุงเทพ และเป็นสมาชิกของวอร์ดศรีนครินทร์ ซึ่งฉันเคยรับใช้เมื่อครั้งเป็นผู้สอนศาสนา ฉันได้รับใช้ศาสนจักรโดยการเป็นครูสอนโรงเรียนวันอาทิตย์ที่โบสถ์