mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
อนุชา สวัสดีนฤมล: มอรมอน, ครอบครัวนิรันดร์, แผ่นแห่งความรอด, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน อนุชา สวัสดีนฤมล

เกี่ยวกับฉัน

ผมเคยทำงานที่กรุงเทพฯ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเบื่อความวุ่นวายในเมืองหลวง และครอบครัวเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความสุข เราอยู่กัน ด้วยความรัก ที่เชียงใหม่ เราพบว่าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อนบ้านที่ดี ผู้คนมีความโอบอ้อมอารี และที่สำคัญ ครอบครัวเรารู้จัก "ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย" ที่เชียงใหม่ เราเป็นสมาชิกของศาสนจักรที่เชียงใหม่

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ประมาณเดือนพฤษจิกายนปี2010 เย็นวันหนึ่งขณะที่ผมยืนอยู่ที่หน้าบ้านมีฝรั่ง2คนปั่นจักรยานมาจอดไว้ที่หน้าบ้านและทักทายผมเป็นภาษาไทยว่าสบายดีมั้ย?ผมตอบว่าสบายดีครับตามมารยาท หลังจากนั้นเขาก็ได้แนะนำตัวและถามผมว่าหลังจากที่เราตาย ถ้าเราได้กลับไปอยู่กับครอบครัวที่เรารักอีกครั้งหนึ่งจะดีมั้ย ผมตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่า มันเป็นสิ่งที่ดีมาก หลังจากนั้นเขาได้ให้เอกสารผมดู เอกสารนั้นชื่อว่า "แผนแห่งความรอด"น่าแปลกใจเมื่อผมดูเอกสารนั้นผมเข้าใจถึงจุดประสงค์ที่เราทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ แต่ผมก็ไม่ได้เชื่อฝรั่ง2คนนั้นซะทีเดียว สิ่งที่ทำให้ผมมีความเชื่อใน"ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย"นั้นคือเมื่อผมสวดอ้อนวอนด้วยตัวของผมเอง ผมได้รับคำตอบเป็นการยืนยันถึงสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้จากฝรั่ง2ท่านนั้น เรานัดกันเพื่อจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากยิ่งขึ้น และทุกครั้งที่ผมและครอบครัวได้เรียนรู้เพิ่มเติมเราจะสวดอ้อนวอนทุกครั้ง และทุกครั้งที่เราสวดอ้อนวอนเราจะได้รับการยืนยันว่านี้คือหลักคำสอนที่ถูกต้อง นี้คือความจริง ผมเชื้อเชิญท่านทั้งหลายลองเปิดใจที่จะเรียนรู้โดยที่ไม่มีอคติ และสวดอ้อนวอนด้วยใจที่บริสุทธิ์ ท่านจะได้รับคำตอบและการยืนยันโดยตัวของท่านเอง ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไร อายุเท่าไหร่ รวยหรือจน ไม่ได้เป็นข้อยกเว้น เราทุกคนสามารถสวดอ้อนวอนถามพระบิดาบนสวรรค์ด้วยความจริงใจในพระนามของพระเยซูคริสต์ เราจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน

เรื่องราวส่วนตัว

เหตุใดชาวมอรมอนจึงทำงานเผยแผ่ศาสนา

เพราะเราเชื่อว่าเราสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเราทุกคน ให้ได้รับความรอด ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ตามหลักความเชื่อข้อที่ 3 ที่ว่า "เรา​เชื่อ​ว่า​โดย​ผ่าน​การชดใช้​ของ​พระ​คริสต์, มนุษยชาติ​ทั้งมวล​จะรอด​ได้, โดย​การ​เชื่อฟังกฎ​และศาสนพิธี​ทั้ง​หลาย​ของ​พระ​กิตติคุณ"

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

เมื่อครอบครัวของผมได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ"ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย" เรามีความสุขมาก สมาชิกที่นี่ทุกคนใจดีมาก เป็นห่วงเป็นใยกันตลอด เราแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบบ้างตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายจากผู้นำในสาขา เราได้รับพรมากมายจากการทำงานรับใช้สมาชิกด้วยกันและรับใช้ผู้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เราช่วยเหลือสังคม เช่นทำความสะอาดท่อระบายน้ำบ้าง กวาดถนนบ้าง เยื่ยมคนชราบ้าง เยื่ยมเด็กพิการบ้าง เยื่ยมคนหูหนวกบ้าง จัดให้มีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาบ้าง ทุกกิจกรรมที่ว่ามานี้เราทำให้ฟรีๆโดยไม่เรียกร้องผมตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ครอบครัวผมมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานรับใช้นี้