mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Luis

  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas

เกี่ยวกับฉัน

ผมและภรรยามีชีวิตที่ดีมาก เราสนุกด้วยกัน ผมชอบภาพยนต์และดนตรี ผมมีความสุขกับงานของผมมาก ทุกวันการทำงานมีความท้าทายเพื่อทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของธุรกิจทำงานได้ดี ถึงแม้ผมมีข้อจำกัดทางร่างกาย ผมพูดได้ว่าผมทำสำเร็จหลายๆ เรื่อง อาทิ ผมพึ่งตนเองได้ เป็นสามี เป็นนักเดินทาง ผมมีบ้านของตนเอง…หลายสิ่งหลายอย่าง

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมรู้จักกับศาสนจักรเมื่ออายุ 14 ปี ขอบคุณสำหรับเพื่อนที่ดีคนหนึ่งที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ของเขา และเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเมื่อผมเต็มไปด้วยความสงสัย แต่เมื่อผมมารู้จักกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ผมตัดสินใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณ ในตอนแรกไม่ง่ายเลย จนถึงตอนนี้ผมมีความสุขทุกนาทีจากการรับใช้ในพระกิตติคุณ ประจักษ์พยานของผมเข้มแข็ง ผมมีประสบการณ์มากมายที่ยืนยันกับผมว่าผมอยู่ในความจริง!

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ขณะนี้ผมรับใช้โดยทำงานกับเยาวชนและพวกเขายอดเยี่ยมมาก เต็มไปด้วยชีวิตชีวา แต่ก็เป็นการท้าทายในการเข้าถึงจิตใจพวกเขา พยายามสร้างความบันเทิงและเสียงหัวเราะให้พวกเขาเสมอ แต่ยังคงให้คำปรึกษาและแสดงตัวอย่างแก่พวกเขาในการเอาชนะปัญหา! ถ้าผมทำได้ ทำไมพวกเขาจะทำไม่ได้ล่ะ!!!!