mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Cécile

  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเติบโตในครอบครัวขนาดใหญ่นอกกรุงปารีส เป็นเพียงผู้หญิงคนเดียวในบรรดาพี่น้องชายแปดคน! จากครอบครัวของดิฉัน ดิฉันเรียนรู้ความสำคัญของการให้และการแบ่งปัน มีเด็กๆ เก้าคนในอพาร์ทเมนท์ เราเรียนรู้การช่วยเหลือกันและกัน ดิฉันเป็นนักออกแบบแฟชั่นและเคยทำงานให้กับแบรนด์แฟชั่นอันดับต้นๆ บางแห่งในปารีส แต่ทำงานในอาชีพนี้กับ Christian Dior เป็นส่วนใหญ่ ดิฉันรักเด็กเล็กๆ และพบความพึงพอใจมากในการทำงานกับเด็กกำพร้าในประเทศที่กำลังพัฒนาเช่น เนปาลและโมร็อกโก

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันได้รับการเลี้ยงดูโดยบิดามารดาที่ยอดเยี่ยมผู้ที่เชื่อในอีกศาสนาหนึ่ง เมื่อครั้งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ดิฉันเคยไปเยือนสหรัฐและอยู่ที่ยูทาห์สองสามวัน ดิฉันประทับใจชาวมอรมอนและรู้สึกถึงบางอย่างซึ่งสงบสุขมากที่่นั่น หลังจากนั้น สามปีต่อมา ผู้สอนศาสนามอรมอนมาเคาะประตูื้บ้านของดิฉัน ดิฉันต้อนรับพวกเขาและเริ่มฟังข่าวสารของพวกเขา แต่ดิฉันบอกพวกเขาว่า จนกว่าดิฉันแน่ใจว่าสิ่งที่พวกเขาสอนเป็นความจริง ดิฉันจะไม่เข้าร่วมกับศาสนจักรของพวกเขา พวกเขาให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่ดิฉัน แต่ดิฉันแค่วางไว้บนโต๊ะและไม่ได้เปิดดูเลย วันหนึ่ง ดิฉันเห็นพระคัมภีร์วางอยู่ที่นั่นและคิดว่าดิฉันต้องอ่าน ดังนั้นดิฉันจึงเริ่มศึกษา นี่เป็นการเริ่มต้นการเดินทางสำหรับดิฉันในการแสวงหาเพื่อรู้ด้วยตนเองว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนม์อยู่จริง คืนหนึ่ง ดิฉันคุกเข่าเพื่อสวดอ้อนวอนขอคำตอบสำหรับคำถามนี้ ดิฉันบอกตัวเองว่าจะไม่หยุดสวดอ้อนวอนจนกว่าจะได้รับคำตอบ ดิฉันสวดอ้อนวอนทั้งคืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน และจากนั้นคำตอบก็มาถึง ยากจะอธิบายได้ เป็นความรู้สึกอันท่วมท้นของความสงบสุขและความสว่าง ทุกอย่างชัดเจน และดิฉันรู้ว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่และนี่เป็นศาสนจักรของพระองค์ และดิฉันปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้ วันถัดมาดิฉันบอกผู้สอนศาสนาว่าดิฉันรู้ว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่และสิ่งที่พวกเขาสอนเป็นความจริง ดิฉันรับบัพติศมาไม่นานหลังจากนั้น ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะดิฉันรู้ว่าศาสนจักรนี้เป็นศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ นั่นนานกว่า 37 ปีมาแล้วและดิฉันพยายามดำเนินชีวิตดังเช่นพระเยซูทรงต้องการให้ดิฉันทำ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันดำเนินชีวิตตามศรัทธาโดยพยายามทำสิ่งที่พระเยซูทรงสอน พระองค์ทรงขอให้เรารับใช้ผู้ิ่อื่น เอื้อมมือออกไปหาผู้ยากจนและขัดสน ปลอบโยนผู้เจ็บปวดและผู้ถูกกดขี่ ดิฉันอุทิศชีวิตของดิฉันต่อสิ่งนี้