mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
สุชาติ ไชยชะนะ: Suchat Chaichana, Underneath the book, Ensign, July 2002, นักบริหารระดับสูง, คุณตาของหลานห้าคน, ชุมชนสัมพันธ์, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน สุชาติ ไชยชะนะ

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นบิดาของลูกสามคนและหลานอีกห้าคนซึ่งกระจายกันอาศัยอยู่ในสามประเทศและสามทวีป ผมเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวที่ยากจนในชนบทในยุคที่มีการขัดแย้งทางการเมืองและสังคมในช่วงปี 1960 ผมต้องดิ้นรนต่อสู้ให้มีการศึกษาที่ดีเพื่อมีโอกาสที่ดีในชีวิต ในที่สุดผมก็ประสบความสำเร็จเป็นนักบริหารระดับสูงและได้รับการยอมรับในสังคม

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

การที่เติบโตขึ้นมาในช่วงของความสับสนทางความคิด ผมก็เป็นเหมือนกับหนุ่มสาวทั่วไปที่แสวงหาจุดมุ่งหมายของชีวิต ผมไม่พอใจกับสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่น ความอยุติธรรมที่ผมได้รับจากสังคมทำให้ผมต้องค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ในตอนต้นปี 1976 ผมก็ได้พบกับความหมายของมัน เมื่อผมเจอหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งใต้ชั้นวางในหอพักนักศึกษา มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมทั้งหมดนับจากนั้น The Book of Mormon ซึ่งในตอนนั้นมีแต่ภาษาอังกฤษได้จุดประกายของความหวัง การที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าจริงๆไม่ใช่มนุษย์ และทรงรักพวกเราทุกคนและเสียสละพระชนม์ชีพเพื่อพวกเราและเตรียมทางให้เราไปอยู่ในที่ที่ดีกว่ากับพระองค์ ทำให้ผมมั่นใจว่าผมและมนุษย์ทุกคนจะได้รับความยุติธรรม บัดนี้ผมได้เข้าใจจุดประสงค์ของชีวิต ผมรู้แล้วว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน และจะไปไหนหลังจากชีวิตนี้ ผมดำเนินชีวิตด้วยความหวังและความสุข ผมสอนลูกๆให้ทำอย่างเดียวกัน และพวกเขาก็เติบโตขึ้นมาในความเชื่อเดียวกับผม พวกเขากำลังสืบทอดมรดกแห่งศรัทธาและเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเองแบบเดียวกับที่ผมดูแลเขา ผมไม่ได้มอบทรัพย์สินเงินทองให้พวกเขาเป็นมรดก แต่ผมได้มอบสิ่งที่มีค่ามากกว่า นั่นคือแนวทางในการดำรงชีวิตจากพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ที่หาพบได้ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผมเป็นสามี เป็นคุณพ่อลูกสาม เป็นคุณตาของหลานน่ารักห้าคนที่กระจายกันอยู่ในสามทวีป และผมเป็นมอรมอน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ตั้งแต่ผมเข้าร่วมในศาสนจักรมอรมอนในปี 1976 ผมถูกเรียกให้รับใช้ในหน้าที่ต่างๆ ผมอาสาเป็นผู้สอนศาสนาสองปีหลังเรียนจบและออกไปรับใช้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถรับใช้เป็นผู้นำในระดับท้องที่และระดับประเทศในตำแหน่งต่างๆมากมาย ครั้งหนึ่งผมเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ทำให้ผมได้มีโอกาสรู้จักบุคคลสำคัญในระดับสูงของประเทศและเป็นช่องทางให้ผมมีโอกาสรับใช้ชุมชน และเป็นผู้ประสานงานระหว่างภาครัฐและองค์การกุศลต่างๆในการนำการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรมอรมอนไปสู่พี่น้องคนไทย ผมมีความสุขมากที่ได้เป็นเครื่องมือของพระผู้เป็นเจ้าในการดูแลลูกๆของพระองค์