mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Jade (หยก): ผู้สอนศาสนา, music, Thailand, Utah, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Jade (หยก)

เกี่ยวกับฉัน

ฉันชอบที่จะร้องเพลงเล่นเปียโนและไปเดินป่า ฉันเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ฉันจะเป็นครูโรงเรียนประถม จะเริ่มต้นสอนที่โรงเรียนอันหนึ่งสิงหาคมนี้ เกือบสองปีที่แล้วฉันเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่ประเทศไทย หลังจากที่กลับมาถึงบ้านฉันได้แต่งงานกับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน ฉันชอบความสุขรอยยิ้มและหัวเราะ ฉันชอบทำขนมคุกกี้และกินมันด้วยค่ะ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ฉันมอร์มอนเพราะฉันรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดของฉัน ฉันยังเป็นสมาชิกของศาสนาจักรนี้เพราะฉันได้ความรู้พิเศษโดยแผนของพระบิดาบนสวรรค์ ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่ฉันต้องทำเพื่อกลับไปอยู่กับพระองค์อีกครั้ง ขณะที่ฉันทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ฉันมีความสุขมากๆต่ะ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ฉันพยายามที่จะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อของฉันเช่น ฉันพยายามทุกวันเพื่อเป็นที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถทำได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอ ฉันมักจะจับตัวเองการคิดหรือการทำสิ่งที่ไม่ดีที่สุด แล้วฉันจะจำได้ว่า "พระเยซูจะทำอะไรในขฌะนี้" ฉันขอสวดอ้อนวอนเพื่อขอความช่วยเหลือที่จะเอาชนะจุดอ่อนของฉันและเป็นธิดาชอบธรรมของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ฉันมักจะมองหาโอกาสที่ฉันจะได้รับใช้ผู้อื่นและยืมมือช่วยหรือแม้กระทั่งเพียงแค่ยิ้มและกล่าวทักทาย บางครั้งฉันรู้ศึกกลัว แต่ฉันทำของฉันที่ดีที่สุดที่จะเอื้อมมือออกไปคนรอบข้างฉัน